dinsdag, 13. december 2016 - 13:50 Update: 13-12-2016 14:06

Aantal woningen corporaties met 9.000 gedaald

Aantal woningen corporaties met 9.000 gedaald
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

In 2014 is het aantal woningen dat in bezit is van woningcorporaties met ruim 9 duizend afgenomen.

Er waren in Nederland op 1 januari 2015 in totaal 2,3 miljoen corporatiewoningen, zo blijkt uit onderzoek over het eigendom van de woningvoorraad in opdracht van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, uitgevoerd door CBS.

De totale woningvoorraad telde op 1 januari 2015 bijna 7,6 miljoen woningen. Het aantal koopwoningen was met bijna 29 duizend toegenomen en het aantal woningen in bezit van overige verhuurders nam met bijna 25 duizend toe ten opzichte van 1 januari 2014. Het corporatiebezit nam juist af. Dit komt vooral door een afname in nieuwbouw en door de verkoop van woningen aan overige partijen, zoals bedrijven, particulieren en institutionele beleggers.

Vooral veel corporatiewoningen in de grote steden

Van de woningvoorraad is 56 procent een koopwoning, 30 procent is een huurwoning van een corporatie en 13 procent is in bezit van overige verhuurders.

Van de grote steden heeft Rotterdam het hoogste percentage corporatiewoningen. Maar liefst 45 procent van de woningvoorraad is in het bezit van corporaties. Het aandeel koopwoningen ligt in de vier grote steden veel lager dan het landelijk gemiddelde van 56 procent. 

In Amsterdam bestaat slechts 29 procent van de woningvoorraad uit koopwoningen. Ook het aantal woningen van overige verhuurders laat een heel ander beeld zien dan het landelijk gemiddelde van 13 procent. In Amsterdam ligt dat percentage tweemaal zo hoog. Bij overige verhuurders gaat het onder andere om bedrijven, particulieren en institutionele beleggers.

Regionale verschillen

Regionaal zijn er grote verschillen in het corporatiebezit. Van steden met een woningvoorraad van minimaal 50 duizend woningen ligt het aandeel corporatiewoningen over het algemeen boven het landelijk gemiddelde van 30 procent. 

Alleen Haarlemmermeer met 22 procent, Almere met 27 procent en Apeldoorn met 29 procent  liggen onder het landelijk gemiddelde. In onderstaande figuur is het percentage van de corporatiewoningen t.o.v. de woningvoorraad per gemeente te zien.

Categorie:
Provincie: