vrijdag, 17. februari 2017 - 13:59 Update: 17-02-2017 14:23

Meer passagiers maar minder winst voor Schiphol

Meer passagiers maar minder winst voor Schiphol
Foto: Archief EHF
Schiphol

Schiphol heeft in 2016 een significante passagiersgroei doorgemaakt maar ook operationele maatregelen getroffen die nodig waren om de forse groei te faciliteren. Dit blijkt vrijdag uit de jaarcijfers die Schiphol Group heeft bekendgemaakt.

Winst gedaald van 374 naar 306 miljoen euro

De netto-omzet stijgt met 0,8% naar 1.435 miljoen euro. Hierbij is het effect van de daling in de havengeldtarieven op Schiphol met 11,6% per 1 april 2016 voor een belangrijk deel gecompenseerd door de stijging in passagiers (+9,2%). Het nettoresultaat bedraagt 306 miljoen euro (2015: 374 miljoen euro). 

Stijging vastgoedportefeuille

Het nettoresultaat werd vorig jaar met 50 miljoen euro positief beïnvloed door de verkoop van een belang in Schiphol Airport Retail. Net als vorig jaar zijn de marktontwikkelingen voor het vastgoed gunstig en dit leidt tot een waardestijging van de vastgoedportefeuille met 71 miljoen euro (2015: 67 miljoen euro). Daarnaast bevat het resultaat een bedrag van circa 52 miljoen euro dat nog verrekend zal worden met de havengelden in 2018 (2015: 55 miljoen euro).

'Nieuwe pier en terminal nodig'

Jos Nijhuis, President en CEO van Royal Schiphol Group zei: 'Met de snelle groei van het aantal passagiers tot 63,6 miljoen bereikt Schiphol de grenzen van haar capaciteit. Het aantal Schengen passagiers is zelfs met 17% gegroeid. Door adequaat te reageren met de bouw van een tijdelijke vertrekhal voorzien we in de benodigde extra capaciteit op korte termijn. Voor de langere termijn zijn investeringen in bereikbaarheid, kwaliteit, een nieuwe pier en terminal onontbeerlijk'. 

Motor Nederlandse welvaart

'De luchtvaartsector is een van de motoren van de Nederlandse welvaart op zowel economisch als sociaal gebied. De luchtvaart verbindt Nederland met de rest van de wereld. Als we deze motor draaiende willen houden, is het essentieel om als luchtvaartsector, samen met overheid en de omgeving, te komen tot een afsprakenkader voor de groei na 2020. Hinderbeperking, mainportontwikkeling en kwaliteit van de leefomgeving moeten daarbij duurzaam in balans zijn', aldus Nijhuis.

Categorie:
Provincie: