dinsdag, 23. mei 2017 - 11:08 Update: 23-05-2017 11:13

Financiële sector: ondanks krimp meer vacatures hoogopgeleiden

Financiële sector: ondanks krimp meer vacatures hoogopgeleiden
Foto: Archief FBF.nl
Amsterdam

De banenkrimp in de financiële sector houdt voorlopig aan. Dit jaar en volgend jaar verdwijnen 12.600 banen, vijf procent van het totaal.

In de periode 2012-2016 gingen al 27.000 banen verloren. Dit blijkt uit een arbeidsmarktupdate van UWV. Belangrijkste oorzaak is volgens het rapport de dienstverlening via internet, waardoor fysieke kantoren worden gesloten. Ondanks de krimp - die zich inmiddels al bijna tien jaar voordoet - groeit het aantal vacatures. Deze banen zijn vaak op hbo- of wo-niveau. Functies op lager en middelbaar niveau komen verder onder druk te staan.

Het aantal vacatures in de financiële sector nam de afgelopen jaren met bijna een derde toe, van 19.000 in 2013 naar 26.000 in 2016. UWV verwacht dat de stijging van het aantal vacatures in 2017 nog licht doorzet. Door de aantrekkende arbeidsmarkt durven mensen weer van baan te wisselen, waardoor er meer vacatures ontstaan. Het gaat vooral om banen voor hoogopgeleiden. Zo kunnen financieel specialisten, accountants en hypotheekadviseurs snel aan de slag. Ook is er veel vraag naar ICT’ers, zoals webdevelopers, programmeurs en systeemontwikkelaars. Vanwege de onzekere vooruitzichten in de financiële dienstverlening gaat UWV voor 2018 uit van weer een lichte daling van het aantal vacatures.

Omscholing naar klantcontact

Voor laag- en middelbaaropgeleiden nemen de kansen af door verregaande automatisering van werk op deze niveaus. Een groeiend aantal werknemers zal daarom op zoek moeten naar ander werk. Het gaat bijvoorbeeld om administratief personeel, secretariaatsmedewerkers, boekhouders en baliemedewerkers. UWV adviseert deze medewerkers breder te kijken. De kans op werk in bijvoorbeeld het klantcontact zijn duidelijk beter. Veel werk van bankfilialen verschuift naar de klantenservice per telefoon, internet of video-chat.

Stijging WW-uitkeringen

UWV verstrekt ongeveer 16.600 WW-uitkeringen aan werkzoekenden uit de financiële sector. Dit aantal is de laatste jaren toegenomen. Het aantal nieuwe WW-aanvragen daalde wel in 2015-2016. In het eerste kwartaal van 2017 was het aantal nieuwe uitkeringen echter weer hoger dan in het eerste kwartaal van vorig jaar.