dinsdag, 25. juni 2019 - 8:05 Update: 25-06-2019 14:06

Vermogen miljonairs verder toegenomen

vermogen, miljonairs
Foto: Archief FBF
Den Haag

Op 1 januari 2017 telde Nederland 115 duizend miljonairshuishoudens.

Gemiddeld beschikten zij over een vermogen van ruim 3 miljoen euro. Dit is 55 keer zo hoog als het vermogen van niet-miljonairs. Hun besteedbaar jaarinkomen is drie keer zo hoog. Dat meldt het CBS op basis van een recent onderzoek naar welvaart en welzijn van miljonairs, uitgevoerd op verzoek van Van Lanschot.

Miljonairshuishoudens hebben een vermogen van 1 miljoen euro of meer, waarbij de waarde van de eigen woning en de eventuele hypotheekschuld niet is meegeteld. Rond 60 procent van de miljonairs heeft een vermogen van 1 tot 2 miljoen euro, terwijl 10 procent5 miljoen euro of meer bezit. De helft van het totale bezit van miljonairs bestaat uit aanmerkelijk belang en ondernemingsvermogen.

Inkomen miljonairs bijna drie maal zo hoog

Het besteedbaar jaarinkomen van miljonairshuishoudens bedroeg in 2017 gemiddeld 117 duizend euro, tegenover 40 duizend euro van niet-miljonairs. Voor bijna de helft van de miljonairs is de eigen onderneming de voornaamste bron van inkomsten. Voor een kwart van de miljonairs is dat pensioen, voor 15 procent loon als werknemer en voor 13 procent inkomen uit vermogen, zoals ontvangen rente, dividend en opbrengsten uit onroerend goed. 
Miljonairshuishoudens met loon als werknemer of inkomen uit vermogen hebben gemiddeld het hoogste inkomen (131 duizend euro). Miljonairs met inkomen uit eigen onderneming komen uit op gemiddeld 115 duizend euro en miljonairs die met pensioen zijn hebben het laagste inkomen (108 duizend euro).

Werkende miljonairs merendeels ondernemer

Van de werkzame hoofdkostwinners van miljonairshuishoudens is bijna 80 procentondernemer, van de werkzame niet-miljonairs is dat 15 procent. Werkzame miljonairs in de specialistische, zakelijke dienstverlening hebben gemiddeld het hoogste jaarinkomen (149 duizend euro), gevolgd door miljonairs in de financiële dienstverlening en nijverheid. Miljonairs in de agrarische sector hebben met 90 duizend euro gemiddeld het laagste besteedbare huishoudensinkomen van de werkzame miljonairs. Werkzame niet-miljonairs hebben jaarlijks gemiddeld 45 duizend euro besteedbaar huishoudensinkomen.

Miljonairs gezonder, gelukkiger en tevredener

Rond 85 procent van de volwassenen in miljonairshuishoudens ervaart zijn gezondheid als goed of zeer goed, tegen 77 procent van de niet-miljonairs. Bij ouderen is dit verschil groter: zo schat 81 procent van de miljonairs van 50 jaar of ouder de eigen gezondheid positief in, tegenover 67 procent van de niet-miljonairs in deze leeftijdsgroep. Miljonairs rapporteren doorgaans een gezondere leefstijl dan niet-miljonairs. Ze roken minder vaak (14 procent) en hebben minder vaak ernstig overgewicht (7 procent) dan niet-miljonairs (achtereenvolgens 25 en 13 procent). Van de miljonairs geeft 94 procent zichzelf een 7 of hoger in de beoordeling van hun eigen geluk, 1 procent geeft zijn leven een ruime onvoldoende (een 4 of minder) en is ongelukkig. Van de niet-miljonairs is 88 procent gelukkig en ruim 2 procent ongelukkig. Miljonairs scoren gemiddeld 8,1 op geluk, niet-miljonairs 7,7. Ook zijn miljonairs vaker tevreden met hun leven dan niet-miljonairs (91 tegen 85 procent). Ze zijn met name tevredener over hun financiële situatie en zij maken zich minder zorgen over hun financiële toekomst.

Categorie:
Tag(s):