dinsdag, 29. oktober 2019 - 8:28

BKR: Betalingsachterstand op hypotheken blijft dalen

Huis in vorm puzzel
Foto: PX
Tiel

Op 1 oktober 2019 hadden bijna 70.000 consumenten een betalingsachterstand van minimaal drie maanden op hun hypotheek. Dit is een afname van ongeveer 12,5% ten opzichte van een jaar eerder. Meer dan 10.000 consumenten losten deze periode hun betalingsachterstand af. Dit blijkt uit de Hypotheekbarometer van Stichting BKR. Opvallend is dat het aantal achterstanden minder hard daalt dan voorheen.

Schuldtermijn neemt af

Huiseigenaren zijn sneller in staat om hun opgelopen betalingsachterstand weer af te lossen. Van de mensen met een betalingsachterstand lost de helft van de huiseigenaren zijn achterstand binnen een jaar weer af. Een half jaar geleden was dit nog 40%. Meer dan een derde (34%) van de consumenten heeft hiervoor één tot twee jaar nodig, ten opzichte van een kwart (26%) een half jaar geleden. 

Aantal ouderen met betalingsachterstand neemt toe

Het grootste aantal (64%) van de betalingsachterstanden op hypotheken is te vinden bij consumenten van 41-60 jaar. Peter van den Bosch, bestuursvoorzitter van Stichting BKR: ‘Binnen deze groep consumenten zien we wel verschillen. Bij consumenten tot 50 jaar blijven de betalingsachterstanden dalen, terwijl we zien dat de achterstanden bij huiseigenaren van 51 tot 70 jaar de afgelopen jaren redelijk stabiel zijn. De achterstanden bij huiseigenaren van 70 jaar en ouder blijven echter stijgen. De pensioenproblematiek zou een verklaring kunnen zijn voor deze toenemende achterstanden. Het is belangrijk dat we als samenleving oog hebben voor het financieel welzijn van deze groeiende groep mensen.’ 

BKR Hypotheekbarometer

Stichting BKR publiceert tweemaal per jaar de Hypotheekbarometer. Hierin geeft BKR inzicht in de trends en ontwikkelingen van betalingsachterstanden op de Nederlandse hypotheekmarkt. Er is sprake van een betalingsachterstand zodra minimaal drie termijnen van het hypotheekcontract niet zijn betaald. Als deze achterstand volledig is ingelopen, wordt de achterstandsmelding hersteld.

Categorie:
Provincie: