dinsdag, 23. februari 2016 - 16:38 Update: 26-02-2016 18:16

Cosmetische kliniek verbetert tekortkomingen tijdens verscherpt toezicht

IGZ stelt landelijke cosmetische kliniek onder verscherpt toezicht
Foto: fbf
Amsterdam

Clinic63, een kliniek die door het hele land medisch-cosmetische behandelingen aanbiedt, is per 4 december 2015 door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) voor een periode van zes maanden onder verscherpt toezicht gesteld. Dit heeft IGZ dinsdag bekendgemaakt.

'Clinic63 biedt medisch-cosmetische behandelingen op locaties in Amsterdam, Haarlem, Utrecht, Laren, Maastricht, Den Bosch, Eindhoven, Den Haag en Nijmegen', aldus IGZ.

'Geen kwaliteitssysteem'

Tijdens inspectiebezoeken in juli, augustus, september, oktober en november 2015 aan de locaties Amsterdam, Den Haag, Haarlem, Den Bosch, Utrecht en Maastricht voldeed Clinic63 niet aan de vereiste normen. Zo ontbrak in de klinieken een kwaliteitssysteem op grond waarvan de kwaliteit bewaakt, beheerst en verbeterd kan worden en waren de infectiepreventie en medicatieveiligheid niet op orde.

Op basis van de inspectiebezoeken concludeerde de inspectie dat er structurele tekortkomingen zijn bij Clinic63 en dat de bestuurder onvoldoende stuurde op verbetering hiervan. De inspectie stelde daarom Clinic63 voor een periode van zes maanden onder verscherpt toezicht. 

In deze periode van het verscherpt toezicht moet de instelling de inspectie middels maandelijkse voortgangs- en resultatenrapportages informeren over de te verbeteren punten. De eerste voortgangsrapportage laat zien dat Clinic 63 onmiddellijk begonnen is met het doorvoeren van verbeteringen op de geconstateerde tekortkomingen. In een bezoek ter toetsing hiervan, is dan ook bevestigd dat Clinic 63 stappen heeft gemaakt om verbeteringen door te voeren.

Lopende deze periode van zes maanden zal de inspectie, op grond van haar bevindingen en conclusies naar aanleiding van (on)aangekondigd inspectiebezoek aan locaties van Clinic63 en de voortgangs- en resultatenrapportages, oordelen of het verscherpt toezicht kan worden opgeheven.

Categorie:
Provincie: