dinsdag, 1. maart 2016 - 9:13 Update: 03-03-2016 20:52

Alzheimereiwit nu zichtbaar tijdens leven patiënt dankzij PET-hersenscan

Alzheimereiwit goed te zien op hersenscan
Foto: Archief EHF
Amsterdam

Tot voor kort konden ophopingen van het alzheimereiwit amyloïd, de zogenaamde plaques, alleen worden bekeken onder de microscoop nadat de patiënt was overleden. Marissa Zwan laat in haar promotieonderzoek zien dat de plaques ook tijdens het leven zichtbaar kunnen worden gemaakt met een PET-hersenscan.

Hiermee kunnen artsen beter onderscheid maken tussen verschillende vormen van dementie en met meer zekerheid een diagnose stellen. Zwan promoveert op 3 maart.

Een amyloïd PET-scan kan artsen in gevallen van twijfel helpen om met meer zekerheid de diagnose ‘de ziekte van Alzheimer’ te stellen, bleek uit het onderzoek van Zwan. En dit zorgt er weer voor dat artsen een passender behandelplan voor hun patiënt kunnen maken.

Jongere alzheimerpatiënten

Patiënten met de ziekte van Alzheimer hebben opstapelingen van het eiwit amyloïd tussen de hersencellen. Bij oudere patiënten boven de zeventig jaar is de ziekte vaak te herkennen aan geheugenproblemen. Bij jongere alzheimerpatiënten kan het lastiger zijn om de ziekte vast te stellen omdat zij dikwijls andere klachten hebben, zoals visuele problemen en verlies van ruimtelijk inzicht.

Nieuwe test voor diagnose

In een samenwerkingsverband met vier andere Europese centra vergeleek Zwan bij 433 patiënten de gegevens van de amyloïd PET-scans met gegevens van amyloïd gemeten in hersenvocht. Zij bleken in hoge mate overeen te komen. De PET-scan is dus – naast de al bekende hersenvochtmethode – te gebruiken als nieuwe diagnostische test voor het aantonen van de aanwezigheid van alzheimereiwitten.

Toekomst

Het in beeld brengen van amyloïd plaques met een PET-scan biedt ook mogelijkheden voor de patiënt van de toekomst. Een onderzoek in gezonde ouderen laat zien dat amyloïd plaques aanwezig zijn bij een deel van de mensen zonder hersenschade of geheugenverlies. Maar ook laat het onderzoek zien dat de aanwezigheid van plaques samenhangt met risicofactoren voor het krijgen van de ziekte van Alzheimer, zoals veroudering en subjectieve geheugenklachten. Met gebruik van de PET-hersenscan is het mogelijk om de vroegste veranderingen van de ziekte van Alzheimer beter te begrijpen.

Categorie:
Provincie: