vrijdag, 18. maart 2016 - 8:12 Update: 18-03-2016 13:33

SER pleit voor tijdige dialoog om chronisch zieken aan het werk houden

SER: Aantal chronisch zieken zal verder stijgen
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
undefined

Het aantal mensen met een chronische ziekte zal de komende jaren verder stijgen. Een groot deel van hen is aan het werk en met veel van hen gaat het goed, maar de vraag is hoe zij aan het werk kunnen blijven.

Zo vroeg mogelijk inspelen op de situatie lijkt daarbij cruciaal. De SER is van mening dat de oplossing niet zozeer ligt in extra regels, maar in meer kennis van de bestaande regels en in het voeren van de dialoog op de werkvloer. Verder beveelt de SER aan de ondersteuning van werkenden met een chronische ziekte te verbeteren en meer te doen aan preventie om werkbelemmeringen als gevolg van een dergelijke ziekte te voorkomen.

SER-voorzitter Mariëtte Hamer: ‘De SER geeft al langer hoge prioriteit aan preventie. Met dit advies wordt een volgende stap gezet in het integreren van preventie in de dagelijkse werkpraktijk.’

De aanbevelingen zijn binnen de werksituatie vooral gericht op de werkende zelf, de werkgever en de bedrijfsarts. Maar ook de sociale partners, arbeidsgerelateerde en reguliere zorg, kenniscentra, patiëntenverenigingen, uitvoeringsorganisaties en het kabinet zijn aan zet met deze aanbevelingen.

Categorie:
Provincie: