woensdag, 18. mei 2016 - 20:59

Zorgen over kwaliteit glucose teststrips

Zorgen over kwaliteit glucose teststrips
Foto: SXC
Amersfoort

Er is onvoldoende toezicht op het vervoer en de opslag van glucose teststrips, en dat is een reëel risico voor de gezondheid van honderdduizenden mensen met diabetes. Diabetesvereniging Nederland (DVN) vraagt hiervoor aandacht.

Een belangrijk onderdeel van de glucosemeting is de teststrip. Deze bestaat uit verschillende ingrediënten, waaronder enzymen. Dit is bijzonder kwetsbaar materiaal. Het is belangrijk dat de strips na de productie op een juiste manier worden opgeslagen en vervoerd. “Als het materiaal niet op een juiste temperatuur en vochtigheid wordt opgeslagen, dan is het in feite niet langer bruikbaar. De metingen kunnen dan niet betrouwbaar zijn”, zegt dr. Robbert Slingerland, als klinisch chemicus verbonden aan Isala.

Het ontbreken van heldere protocollen en vooral controles op distributie en invoer betekent dat er een reële kans is dat mensen met diabetes in Nederland kwalitatief ondermaatse hulpmiddelen verstrekt krijgen. En dat terwijl zij ervan uitgaan dat de producten die zij gebruiken minimaal voldoen aan alle Europese kwaliteitsnormen. “Er gaat veel geld om in deze handel, en het is interessant voor bedrijven om de glucose teststrips zo goedkoop mogelijk te importeren. Zodra de strips de fabriek verlaten, gaan ze van inkoper naar importeur naar leverancier of apotheek. Er is weinig controle op de manier waarop de tussenhandel met de materialen omgaat”, zegt directeur Olof King van DVN. “Van buiten kun je niet zien of een strip nog in orde is. Als consument moet je kunnen vertrouwen op de kwaliteit van zo’n belangrijk hulpmiddel en dat is, door het ontbreken van kwaliteitsborging en controle, nu niet het geval”.

Betrouwbare diabeteshulpmiddelen zijn van levensbelang voor circa 350.000 mensen met diabetes, want zij stellen op basis van de metingen de hoeveelheid insuline of orale medicatie vast die zij nodig hebben. Onjuiste metingen kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade op korte en vooral langere termijn. In het ergste geval kunnen mensen met diabetes ten gevolge van onbetrouwbare hulpmiddelen zichzelf en anderen ernstig in gevaar brengen (bijvoorbeeld in het verkeer) of in een coma geraken.

Categorie:
Provincie: