dinsdag, 19. juli 2016 - 18:04 Update: 19-07-2016 18:10

RIVM waarschuwt voor mogelijke smog

RIVM waarschuwt voor mogelijke smog
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Bilthoven

Het RIVM waarschuwt voor woensdag voor smog. 'Woensdag is er in het midden en oosten van het land een kleine kans op smog door ozon. De luchtkwaliteit is dan ’slecht’ volgens de Nederlandse Luchtkwaliteitsindex', aldus het RIVM dinsdag.

Luchtwegklachten

Smog kan luchtwegklachten veroorzaken bij mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen, ouderen en mensen die zich inspannen in de buitenlucht. Het RIVM adviseert mensen die hinder ondervinden om met name in de middag en vroege avond binnen te blijven en zware lichamelijke inspanning te vermijden.

Deze voorzorgsmaatregelen kunnen het best in de middag en vroege avond genomen worden omdat de concentratie van ozon dan het hoogst is. Het is verstandig om binnen te blijven, omdat binnenshuis de concentraties ozon lager zijn. 

Irritatie en luchtwegklachten

Naarmate de hoeveelheid ozon toeneemt, zullen meer mensen hinder ondervinden. Voorkomende klachten zijn irritatie van ogen, neus en keel, toename van luchtwegklachten zoals hoesten en kortademigheid, verergering van astmaklachten en afname van de longfunctie. Raadpleeg bij  klachten die niet meteen verklaarbaar zijn de huisarts of GGD. 

Ontstaan van ozon

Smog door ozon ontstaat bij grote hoeveelheden verontreinigende stoffen in de lucht. Dit is het geval als er weinig wind staat, meestal uit zuidoostelijke richting. De vervuilende stoffen (stikstofoxiden en vluchtige organische stoffen) worden onder invloed van zonlicht omgezet tot ozon. Hierdoor komen verhoogde ozonniveaus alleen in het voorjaar en in de zomer voor (zomersmog). In de andere seizoenen is de invloed van de zon te klein om hoge ozonconcentraties te laten ontstaan.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):