vrijdag, 16. september 2016 - 11:24 Update: 17-09-2016 11:24

LHV: Patiënten steeds vaker ten onrechte gevraagd om inzage compleet medisch dossier

'Patienten door instanties onder druk gezet om inzage compleet medisch dossier'
Foto: Archief EHF
Utrecht

Uit een peiling van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) onder 175 huisartsen blijkt dat instanties zoals gemeenten, verzekeraars en arbodiensten patiënten steeds vaker onder druk zetten om hun complete medisch dossier op te vragen bij de huisarts.

De LHV onderzocht recent hoe huisartsen omgaan met het opvragen van het eigen medisch dossier door patiënten. Aanleiding is de aandacht voor de drempels die patiënten hierbij ervaren.

Huisartsen zeggen in principe altijd inzage te geven in het medisch dossier. Toch zijn er situaties waarin zij terughoudend zijn. Bijvoorbeeld wanneer blijkt dat het dossier een rol speelt in een vechtscheiding of uithuiszetting of wanneer een uitkeringsinstantie of arbodienst inzage wil.

Terughoudend in belang patiënt

'Instanties vragen steeds vaker aan patiënten een kopie van hun medisch dossier op te vragen bij hun huisarts. Wij horen dat al langer en zien het nu ook in onze peiling. Terwijl dit helemaal niet mag', vertelt Carin Littooij, LHV-bestuurslid en huisarts in Driebergen. 'Instanties horen zich met toestemming van de patiënt rechtstreeks tot de huisarts te wenden en er moet sprake zijn van een ‘gerichte uitvraag'.'

'Patiënt kent eigen recht niet'

'Het probleem is dat veel patiënten hun rechten niet kennen en zich hiermee in een kwetsbare positie kunnen plaatsen. De LHV adviseert huisartsen die twijfelen over de verstrekking van de gevraagde informatie om dit eerst met de patiënt te bespreken. Daarbij mag het recht van de patiënt op inzage nooit uit het oog worden verloren', stelt Littooij.

Reden voor opvraag

In 90 procent van de gevallen vraagt de huisarts waarom de patiënt zijn of haar dossier opvraagt. Door dit gesprek te voeren, kunnen huisarts en patiënt tot de conclusie komen dat alleen een relevant deel van het dossier wordt meegegeven, zodat instanties niet méér gegevens krijgen dan strikt noodzakelijk.

Carin Littooij: 'De LHV hoort al langer dat instanties patiënten onder druk zetten om hun medisch dossier op te vragen. Maar dat het op deze schaal gebeurt, heeft ons onaangenaam verrast. De komende tijd gaan wij het onderwerp verder onderzoeken door in te zoomen op de vraag om welke instanties het gaat en hoe vaak de situatie zich voordoet'. 

'Bovendien willen we hierin samen optrekken met andere artsen- en patiëntenorganisaties, om richting gemeenten en andere instanties paal en perk te stellen aan het ongeoorloofd opvragen van het medisch dossier', aldus Littooij.

Categorie:
Provincie: