zaterdag, 28. januari 2017 - 22:10 Update: 29-01-2017 17:10

Voedselindustrie komt met meer innovatieve producten zoals antibioticavrij varkensvlees

Voedselindustrie ontwikkelt varkensvlees met  'antibioticavrij leven garantie'
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Nederland moet over 5 tot 10 jaar wereldwijd koploper zijn in gezonde en duurzame voeding.

Dat is de uitkomst van de 1e Nationale Voedseltop in Den Haag waar ruim 150 invloedrijke beslissers uit de Nederlandse voedselwereld afgelopen donderdag bijeen kwamen om samen met het kabinet invulling te geven aan het voedselbeleid van de toekomst.

De Nationale Voedseltop is een initiatief van staatssecretaris Van Dam (Economische Zaken), minister Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu).

Ruim 30 concrete acties

Tijdens de Voedseltop presenteerden vertegenwoordigers van onder meer de landbouw, levensmiddelenindustrie, zorginstellingen, horeca, supermarkten, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen ruim 30 concrete acties en ambities om de overgang naar veiliger, gezonder en duurzamer voedsel te versnellen. 

De betrokkenheid en het commitment vanuit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties is groot. De aanwezige partijen spraken de noodzaak uit voor veranderingen in het huidige voedselsysteem om ook voor  toekomstige generaties voldoende, veilig, gezond en duurzaam voedsel te kunnen garanderen.

Makkelijker om lekker en gezond te eten

Inzet is dat het voor consumenten overal makkelijk is om lekker en gezond te eten en dat we bestaande en nieuwe producten gezonder maken. Zo moeten consumenten binnen 5 jaar op alle mogelijke plekken, zoals supermarkten, horeca, scholen, catering, pretparken, zorginstellingen en onderweg, meer gezond en duurzaam voedsel tegen komen. 

Ook zetten verschillende partijen zich in om de consument te laten zien dat gezond eten makkelijk, snel en smaakvol is en geven ze informatie over de keuzes die veilig, gezond en duurzaam zijn. Via heldere informatie op het etiket, voorlichting en toepassing van nieuwe technieken, zoals een app.

'Antibioticavrij leven garantie'

Er komen nieuwe innovatieve producten op de markt met bijvoorbeeld meer groente en plantaardige eiwitten, andere vissoorten en varkensvlees met een ‘antibioticavrij leven garantie’; als ook producten met minder verzadigd vet, zout en suikers.

Nederland moet als wereldwijde koploper voedsel produceren met een zo laag mogelijke uitstoot van broeikasgassen en met het laagste gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en antibiotica. We willen internationaal bekend staan om ons hoge niveau van dierenwelzijn en maken werk van een gezonde bodem. Zo worden landbouw en natuur opnieuw in harmonie gebracht. 

Door slim gebruik van kennis en technologische ontwikkelingen die daarvoor nodig is, kan Nederlands haar exportpositie versterken en andere landen ondersteunen. Nederland zal haar kennis en kunde internationaal delen en inzetten, zodat honger en overvoeding de wereld uit is in 2030.