vrijdag, 10. februari 2017 - 8:09 Update: 10-02-2017 11:26

Campage om zwangere vrouwen te laten stoppen met roken

Ministerie helpt zwangere vrouwen om te stoppen met roken
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Den Haag

Elke moeder weet vaak wel dat roken slecht is voor haar ongeboren kind. Toch lukt het veel moeders of aanstaande moeders niet om te stoppen met roken. In ieder geval niet in hun eentje. Deze moeders hebben steun nodig uit hun omgeving. Dat feit is de sleutel tot de nieuwe campagne van het ministerie van VWS: ‘Help haar stoppen. Help een zwangere vrouw stoppen’.

Uit cijfers blijkt dat bijna 9% van de Nederlandse vrouwen dagelijks rookt gedurende de zwangerschap. Onder laag opgeleide vrouwen is dat zelfs 22%. Roken tijdens de zwangerschap is zeer schadelijk: het leidt tot meer miskramen, vroeggeboorten, aangeboren afwijkingen en zelfs tot overlijden. Kinderen van wie de moeder rookt in de zwangerschap hebben later meer kans op wiegendood, luchtwegaandoeningen (astma) en overgewicht. Daarnaast neemt de kans ook toe dat haar kind later zelf gaat roken. In Nederland komen elke dag veertig kinderen ter wereld die al in de baarmoeder zijn blootgesteld aan tabaksrook. Jaarlijks overlijden minstens 60 baby’s doordat de moeder tijdens de zwangerschap rookt.

Cruciale rol voor familie en vrienden

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS): “Roken terwijl je zwanger bent of wil worden, dat doe je gewoon nooit. Maar daar heb je wel hulp bij nodig. De sociale omgeving speelt een cruciale rol om daarbij te helpen. Vooral de partner, de moeder en vriendinnen van de zwangere. Die omgeving gaan we nu activeren. Natuurlijk hoop ik ook dat mensen blijvend stoppen. Ieder kind verdient een rookvrije start. ”

Ook professionals kunnen meer doen

Stoppen met roken is voor veel mensen heel moeilijk. Professionals zien dat in hun dagelijkse praktijk. Ook zij worstelen om de juiste aanpak te vinden en zwangeren te helpen stoppen. Daarom heeft staatssecretaris met zorgverleners de Taskforce Rookvrije Start in het leven geroepen om door kennis en scholing het gesprek en de begeleiding te verbeteren. In de Taskforce zorgen verloskundigen, kinderartsen, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, gynaecologen, kraamverzorgenden, stoppen met roken coaches, verslavingsartsen en huisartsen ervoor dat zwangere vrouwen en hun partners beter gemotiveerd en begeleid worden om te stoppen met roken.

Noor Rikkers, namens de Taskforce Rookvrije Start:  “Als professionals kunnen wij letterlijk levens redden door zwangeren te helpen te stoppen met roken. Iedere moeder en ieder kind verdient onze aandacht hiervoor”.

Rookvrije generatie

Jaarlijks overlijden 20.000 mensen door de gevolgen van roken en enkele duizenden door de gevolgen van meeroken. Een rookvrije start is een belangrijke stap naar een rookvrije generatie. Het kabinet werkt aan een samenleving waarin kinderen niet meer bloot komen te staan aan (mee) roken en jongeren niet meer beginnen met roken. Rookvrij opgroeien begint met een rookvrije start.

Categorie:
Provincie: