donderdag, 16. februari 2017 - 12:13

Griepepidemie houdt Nederland nog steeds in haar greep

Griepepidemie houdt Nederland nog steeds in haar greep
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Bilthoven

De griepepidemie die in week 48 van 2016 in Nederland begonnen is, duurt voort. In week 6 van 2017 meldden zich gemiddeld 9,7 patiënten per 10.000 inwoners met een influenza-achtig ziektebeeld (IAZ) bij de huisarts, zoals geregistreerd door NIVELpeilstationhuisartsen.

In week 5 bedroeg dit aantal nog 13,7. Daarmee is de klinische influenza-activiteit gedurende elf opeenvolgende weken boven de epidemische grens van 5,1 patiënten met IAZ per 10.000 inwoners en daarmee duurt deze epidemie nu al langer dan gemiddeld, net als de epidemie van het seizoen 2014-2015, die ook door influenza A(H3N2)-virussen werd veroorzaakt. De huisartsen zien thans vooral kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar met een IAZ.  

Influenzavirusdetecties 

In de 35 door NIVEL-peilstationhuisartsen in week 6 van 2017 afgenomen monsters van patiënten met een IAZ, werd 16 (46%) maal een influenza A(H3N2)-virus gevonden. Het hoge percentage monsters waarin influenzavirus werd aangetoond past bij het epidemisch niveau van klinische influenza-activiteit. In de bovengenoemde 35 van IAZ- patiënten afgenomen monsters werd ook 3 maal een rhinovirus en 1 maal een RS-virus aangetroffen. 

De situatie elders in Europa  

Ook elders in Europa houdt de griepepidemie aan en wordt deze veroorzaakt door influenza A(H3N2)-virussen In 28 van de 48 Europese landen wordt verhoogde influenza-activiteit gerapporteer

Categorie:
Provincie:
Tag(s):