vrijdag, 3. maart 2017 - 15:39 Update: 05-03-2017 13:10

Groot onderzoek naar goede zorg voor kwetsbare ouderen

Zeventien zorgorganisaties starten groot onderzoek naar kwetsbare ouderen
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Amersfoort

Zeventien organisaties, waaronder Alzheimer Nederland, die zich inzetten voor de belangen van ouderen, mantelzorgers, (huis-)artsen, apothekers, verpleegkundigen en verzorgenden, slaan de handen ineen om een stevige basis te leggen voor goede zorg voor kwetsbare ouderen. Dit heeft Alzheimer Nederland vrijdag bekendgemaakt.

Landelijk groot onderzoek

De grote groep zorginstanties gaat op grote schaal in beeld brengen wat goed gaat en wat beter kan, welke oplossingen zinvol zijn en welke niet. De coalitie begint een landelijk onderzoek naar de ouderenzorg en benut ook alle onderzoek dat al is gedaan. Alle direct betrokken Nederlanders – zowel particulieren als professionals - wordt gevraagd om hun kennis en ervaringen te delen.

Complexe ouderenzorg

De zorg voor kwetsbare ouderen, zoals mensen met dementie, kan en moet beter. De ouderenzorg in Nederland is zo complex geworden, dat de problemen nauwelijks kunnen worden opgelost en door vergrijzing verder toenemen. Ouderen die langer thuis wonen, redden het vaak niet alleen. Veel mantelzorgers zijn overbelast, en het regelen van hulp en hulpmiddelen is voor veel mensen ingewikkeld en kostbaar.

Dagelijkse werkelijkheid

Doel is dat problemen van ouderen met een kwetsbare gezondheid goed in beeld komen en dat geld op de juiste plaats kan worden ingezet om zorg op maat mogelijk te maken.

Krachten bundelen

De vragenlijst voor ouderen, naasten en zorgprofessionals is beschikbaar via internet. Mensen die moeite hebben met het invullen van een digitale vragenlijst, kunnen vanaf maandag 6 maart hun melding telefonisch doen. 

Aan de hand van de ervaringen en onderzoeken die de organisaties bijeen brengen, en met nieuwe kabinetsplannen en Gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht, willen de samenwerkende organisaties bewerkstelligen dat geld en oplossingen op de plek komen waar ze het hardste nodig zijn in de ouderenzorg. 

Daarbij betrekken de organisaties zoveel mogelijk partijen die een rol hebben in de zorg voor ouderen met een kwetsbare gezondheid. Ook koepels van ziekenhuizen, verpleeghuizen en thuiszorgorganisaties worden daarvoor benaderd.

Deelnemende organisaties

De zeventien organisaties die de samenwerking initiëren zijn: Patiëntenfederatie Nederland, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV), apothekerskoepel KNMP, Alzheimer Nederland, KBO-PCOB, Verenso, Per Saldo, InEen – vereniging van organisaties voor eerstelijnszorg, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Branchevereniging Thuiszorg Nederland (BTN), Osteoporose Vereniging, Mezzo, Parkinson Vereniging, Nederlandse Patiëntenvereniging, ReumaZorg Nederland en Landelijke adviesgroep eerstelijnsgeneeskunde voor ouderen (Laego).