donderdag, 30. maart 2017 - 20:00 Update: 30-03-2017 20:36

NZa gaat toezien op verbetering zorg volgens gestelde kwaliteitskader

NZa gaat toezien op verbetering zorg volgens gestelde kwaliteitskader
Foto: Archief EHF
NZa gaat toezien op verbetering zorg volgens gestelde kwaliteitskader
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Utrecht

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft berekend dat als verpleeghuizen zorg verlenen op basis van het onlangs vastgestelde kwaliteitskader er in totaal een bedrag van 1,3 miljard euro nodig is. Dit meldt de NZa donderdag.

'Het uitgangspunt van de NZa is goede, betaalbare, toegankelijke zorg voor kwetsbare burgers. Wij hebben gesproken met vele bestuurders en medewerkers uit verpleeghuizen. Uit deze gesprekken en op basis van onderzoek blijkt dat er een aantal verpleeghuizen is dat vrijwel voldoet aan de eisen die het Zorginstituut onlangs in zijn kwaliteitskader heeft geformuleerd', aldus de NZa.

Kwaliteitskader kost 1,3 miljard euro

Opvallend is dat deze aanbieders in staat zijn om meer directe zorg aan bewoners te leveren dan andere verpleeghuizen onder gelijke omstandigheden. Uit onderzoek blijkt dat deze goede verpleeghuizen er in slagen meer geld aan zorg te besteden en hun personeel beter in te zetten dan anderen. Wanneer alle verpleeghuizen zorg bieden naar voorbeeld van deze instellingen, ramen wij de uitvoering van het kwaliteitskader op circa 1,3 miljard euro.

Maatwerk

Niet iedereen is gelijk en niet alle omstandigheden zijn hetzelfde. Daarom is de NZa van mening dat, bij de toerekening van gelden, maatwerk moet worden geleverd. Hiervoor zal de NZa concrete voorstellen doen in nauwe samenspraak met de sector.

Sector moet zelf ook stappen zetten

'Wij realiseren ons dat ons advies grote impact heeft op een sector waar de afgelopen jaren veel van gevraagd is,' zegt Marian Kaljouw, voorzitter van de Raad van Bestuur van de NZa. Toch vindt de NZa dat ook de sector zelf stappen moet zetten om aan de eisen uit het kwaliteitskader te gaan voldoen. 

Daarom is het belangrijk dat de NZa met de sector in gesprek gaat en blijft om zo gezamenlijk de schouders onder nog betere zorg voor kwetsbare ouderen in verpleeghuizen vorm te geven.

Categorie:
Provincie: