vrijdag, 2. juni 2017 - 16:40 Update: 02-06-2017 17:24

'Meer inzicht nodig in kwaliteit eerstelijn zorgaanbieders'

'Meer inzicht nodig in kwaliteit eerstelijn zorgaanbieders'
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Utrecht

Zorgverzekeraars kopen eerstelijnzorg vooral in op basis van tarieven en kosten in plaats van kwaliteit van zorg. Dit meldt de NZa vrijdag.

Het lukt zorgaanbieders en verzekeraars onvoldoende om de kwaliteit inzichtelijk te maken en als basis te gebruiken voor de contractering. Dat blijkt uit de eerste marktscan over de eerstelijnszorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze focus op kostenbeheersing geeft risico’s op uitholling van de kwaliteit om kosten te drukken.

Inzicht in kwaliteit

De NZa vindt dat inzicht bieden in kwaliteit van zorg en ontwikkeling van richtlijnen door zorgaanbieders beter kan. De zorgverzekeraar kan hier dan ook beter op gaan inkopen. Verzekeraars willen niet op de stoel van de behandelaar gaan zitten en hebben daarom op dit gebied een terugtrekkende beweging gemaakt. 

Anderzijds komen zorgaanbieders zelf niet snel genoeg over de brug. Als deze situatie niet verandert, dreigt er een patstelling. Daarom roep de Zorgautoriteit zorgaanbieders en verzekeraars op om te investeren in wederzijds vertrouwen door meer openheid. De NZa zal de regelgeving hier zo goed mogelijk op aanpassen.

Samenwerking

Omdat steeds meer mensen zorg nodig hebben uit verschillende disciplines wordt het steeds belangrijker dat zorgprofessionals met elkaar samenwerken. Er ontstaan steeds vaker multidisciplinaire samenwerkingsverbanden tussen aanbieders in de eerstelijnszorg. Toch zien brancheorganisaties  pogingen tot samenwerking  soms vastlopen tijdens of na het overleg tussen zorgaanbieders en verzekeraars. 

Ook zien brancheorganisaties de NZa-regelgeving en tariefstructuur soms als een belemmering. De NZa wil samenwerking  stimuleren en ondersteunen en zal de regelgeving hier zo goed mogelijk op aanpassen. Ook zal de NZa meer ruimte geven aan zorgaanbieders en verzekeraars om nieuwe ideeën in de praktijk te testen, voordat een bestaande bekostiging wordt aangepast.

Cijfers

Uit de marktscan blijkt verder dat ruim 30% van de totale uitgaven aan zorg uit het basispakket aan eerstelijnszorg werd besteed. De kosten stegen de afgelopen jaren sterk: van € 8,8 miljard in 2012 tot € 12,7 miljard in 2015. De invoering van de basis ggz en de overheveling van de wijkverpleging zijn de belangrijkste oorzaken voor de stijging. Het aantal signalen dat de NZa heeft ontvangen is in dezelfde periode gedaald. De NZa beschouwt dit als een goede ontwikkeling.

Categorie:
Provincie: