vrijdag, 20. oktober 2017 - 11:00

Verscherpt toezicht voor CASA Klinieken

Verscherpt toezicht voor CASA Klinieken
Foto: Archief EHF
Amsterdam

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ i.o.) heeft Stichting CASA Klinieken onder verscherpt toezicht gesteld. Het verscherpt toezicht is ingegaan op 12 oktober 2017.

Stichting CASA Klinieken (CASA Klinieken) biedt abortushulpverlening op zeven locaties in Nederland. De inspectie heeft al enige tijd zorgen over de situatie na het faillissement van koepelorganisatie CASA Nederland. CASA Klinieken, waar de abortuszorg wordt verleend, is niet failliet.

Wat is er aan de hand?

De fragiele (financiële) situatie bij CASA Klinieken vormt risico’s voor de beschikbaarheid van personeel en middelen. Ontwikkelingen rond CASA Klinieken hebben ook invloed op de andere abortusklinieken in Nederland. De tijdigheid van de abortuszorg is van groot belang. Dit vanwege de aard van de behandeling en de kwetsbaarheid van de doelgroep.

De inspectie heeft de afgelopen weken een aantal onaangekondigde bezoeken gebracht aan vestigingen van CASA Klinieken. Ook heeft de inspectie gesproken met de raad van bestuur en de raad van toezicht. Dit gesprek heeft de zorgen van de inspectie niet weggenomen.

Wat moet de instelling doen?

De inspectie verwacht dat CASA Klinieken een aantal zaken verbetert, zoals:

  • Het moet duidelijk zijn wie binnen CASA Klinieken eindverantwoordelijk is voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Dit geldt zowel voor de afzonderlijke locaties als voor CASA Klinieken in zijn geheel.
  • De wachttijd voor de cliënten moet in lijn gebracht worden met gebruikelijke en acceptabele termijnen. CASA Klinieken moet cliënten informeren over de actuele wachttijden.
  • Per locatie moet duidelijk zijn welke medewerker welke handelingen kan en mag uitvoeren.
  • CASA Klinieken moet cliënten (actief) informeren over de zorg die in de kliniek wordt aangeboden.
  • De raad van bestuur moet betrokken partijen op tijd informeren over mogelijke veranderingen in het zorgaanbod. Het gaat dan over medewerkers, verwijzers en andere abortusklinieken.

Het verscherpt toezicht loopt voor een periode van zes maanden. Dit gaat gepaard met aangekondigde en onaangekondigde bezoeken. De instelling moet aan de inspectie rapporteren over de voortgang. Op basis van de rapportages en de bezoeken zal de inspectie beslissen of eventueel andere maatregelen nodig zijn.

Categorie:
Provincie: