vrijdag, 10. augustus 2018 - 12:54 Update: 10-08-2018 13:04

BOinK ziet belang van informatieplicht over vaccineren wel in

 BOinK ziet belang van informatieplicht over vaccineren wel in
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Utrecht

Ouders die hun kind niet inenten moeten dat verplicht melden als ze naar de kinderopvang willen gaan. Daarvoor pleit voorzitter Gjalt Jellesma van Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) in het actualiteitenprogramma EenVandaag. 'De dalende vaccinatiegraad is vooral voor de zeer jonge kinderen op het kinderdagverblijf een gevaar', zo heeft BOinK gemeld.

Inenten & vaccineren

'Als belangenvereniging van ouders vinden wij dat de keuze over het wel of niet inenten aan de ouders is. Maar we pleiten wel voor een informatieplicht: maak bekend óf er kinderen worden opgevangen die niet zijn ingeënt. Ouders kunnen dan kiezen of ze van de opvang gebruik willen maken als op de betreffende locatie kinderen worden opgevangen die niet zijn ingeënt', aldus Jellesma.

Vaccineren

Op grond van de huidige wetgeving kan vaccineren niet worden verplicht, noch mogen kinderen om deze reden worden geweigerd op de opvang. BOinK vindt dat de keuze over het wel of niet inenten aan de ouders is, maar pleit er wel voor de transparantie ten opzichte van het onderwerp verhogen. Ouders kunnen dan kiezen of ze van de opvang gebruik willen maken als op de betreffende locatie kinderen worden opgevangen die niet zijn ingeënt.

Categorie:
Provincie: