dinsdag, 22. september 2020 - 7:58

Premie DSW Zorgverzekeraar

zorgkosten-declaratie
Foto: Archief EHF/ foto bewerkt ter illustratie
Schiedam

In 2021 bedraagt de premie van de basisverzekering voor DSW-verzekerden € 124,50 per maand. Dit betekent een premiestijging van € 6,50. De premiestijging wordt veroorzaakt door de groei van de zorgkosten en doordat DSW dit jaar geen ruimte meer heeft om reserves in te zetten om de premiestijging te beperken.

Toename van de zorgkosten

De belangrijkste redenen voor de groei van de zorgkosten zijn de loon- en prijsstijgingen in de zorg en een toenemend gebruik van dure, vaak innovatieve, specialistische geneesmiddelen. Dit verklaart € 4,50 van de premiestijging.

 Geen verdere afbouw reserves

In de premie van 2020 heeft DSW € 2 op maandbasis per premiebetaler aan de reserves onttrokken om de premiestijging te beperken. Gelet op de reservepositie van DSW is er geen ruimte de reserves in 2021 opnieuw af te bouwen. Dit verklaart € 2 van de premiestijging.

 Invloed van COVID-19

De totale zorgkosten voor 2020 lijken als gevolg van COVID-19 beperkt te stijgen. Vooralsnog worden de corona-gerelateerde kosten grotendeels gecompenseerd door lagere kosten voor de reguliere zorg. Hoewel de ontwikkeling van zorgkosten in 2021 met meer onzekerheden omgeven is dan in andere jaren, kiest DSW ervoor om ook dit jaar al op de 4e dinsdag van september de zorgpremie bekend te maken.

Eigen risico voor DSW-verzekerden blijft € 375

Het eigen risico blijft voor DSW-verzekerden gehandhaafd op € 375 en blijft daarmee € 10 lager dan wettelijk is bepaald. Door een lager eigen risico te hanteren, wil DSW duidelijk maken voorstander te zijn van een eerlijkere verdeling van zorgkosten tussen chronisch zieke en gezonde mensen.

Categorie:
Provincie: