maandag, 21. december 2020 - 21:22

Burgers hebben behoefte aan informatie over de zorg in het basispakket

winkelend publiek
Foto: PX
Utrecht

Informatie over het basispakket moet duidelijk en eenvoudig zijn, vinden burgers. Zo ontbreekt duidelijke informatie over de kosten van een behandeling. Dit blijkt uit een online Burgerplatform dat het Nivel heeft georganiseerd in opdracht van Zorginstituut Nederland. Tijdens het Burgerplatform zijn de ervaringen en ideeën van burgers over het basispakket opgehaald met dertien leden van het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg. Op deze manier zijn er knelpunten over het pakketbeheer en het basispakket naar voren gekomen.

Het project ‘Toekomstbestendig pakketbeheer’ van het Zorginstituut heeft als doel te onderzoeken hoe het beheer van het basispakket toekomstbestendig ingericht kan worden, waarbij de drie pijlers van het Nederlandse zorgstelsel gehandhaafd blijven: kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid.
Het is belangrijk om hierbij ook de meningen en behoeften van burgers omtrent het basispakket in kaart te brengen. Via het online Burgerplatform kregen we inzicht in de mogelijke knelpunten.

Waarborgen van collectieve betaalbaarheid belangrijk knelpunt

Deelnemers van het online Burgerplatform zien een rol voor de overheid en voor burgers in het betaalbaar houden van het basispakket voor de samenleving. Om dat te bereiken noemen zij bijvoorbeeld dat de overheid haar beleid meer zou kunnen richten op preventie en minder op nieuwe behandelingsmogelijkheden. Burgers zouden volgens de deelnemers kritischer moeten zijn ten opzichte van hun zorggebruik door zich af te vragen of een behandeling daadwerkelijk noodzakelijk is.

Duidelijke informatie over de kosten van behandelingen ontbreekt

Een ander knelpunt dat naar voren kwam tijdens het online Burgerplatform is het ontbreken aan duidelijke informatie over de kosten van zorg. Men weet niet goed wat een behandeling kost en dit maakt het moeilijk om te beslissen of een behandeling noodzakelijk is.

Het online Burgerplatform

Een breed gedeelde overtuiging in de zorg is dat beslissingen in beleid en praktijk beter worden door burgers actief te betrekken. Het Burgerplatform is een methode om burgers te laten meepraten over complexe vraagstukken in de gezondheidszorg. Uniek aan het Burgerplatform is dat deelnemers informatie krijgen over het vraagstuk via één of meerdere presentaties van experts en meegenomen worden in de discussie via verschillende groepsopdrachten. Deelnemers krijgen daarmee een completer beeld van de verschillende kanten aan een vraagstuk en kunnen daardoor een geïnformeerde en gefundeerde positie innemen. Het online Burgerplatform vond plaats op vrijdag 16 oktober 2020, via een videobelverbinding van Zoom.

Categorie:
Provincie: