woensdag, 14. april 2021 - 16:05 Update: 14-04-2021 16:11

RIVM-onderzoek: vaker hoge concentraties fijnstof en gezondheidsklachten IJmond

tata-steel-hoogovens
Foto: Archief EHF / foto ter illustratie
IJmuiden

Nieuw onderzoek van het RIVM heeft aangetoond dat, in de omgeving van Tata Steel in het gebied IJmond, bij de huisartsen meer acute gezondheidsklachten gerapporteerd zijn dan in andere regio’s in Nederland. Dit meldt het RIVM woensdag.

Matige luchtkwaliteit

Ook zijn er in Wijk aan Zee, Beverwijk, Velsen en IJmuiden meer uren en dagen met matige luchtkwaliteit, zo blijkt uit het onderzoek van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu , Nivel, GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst  Amsterdam en GGD Kennemerland.

Analyse luchtkwaliteit per uur

Omwonenden ervaren dagen of uren met een slechtere luchtkwaliteit. Daarom heeft het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu de data van de luchtkwaliteit in 2019 geanalyseerd per dag en per uur, in plaats van per jaar zoals gebruikelijk.  Ook hebben de onderzoekers de data weergegeven aan de hand van de luchtkwaliteitsindex (link). Hieruit blijkt dat de IJmond inderdaad vaker dagen en uren heeft met matige of onvoldoende luchtkwaliteit (fijnstof), dan gebieden zonder zware industrie.

Regelmatig acute klachten omwonenden

Ook geven de inwoners van de IJmond aan regelmatig acute klachten te hebben, zoals hoesten, benauwdheid of prikkende ogen. Het NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg  onderzocht voor het RIVM welke acute klachten in de periode 2013-2019 zijn gemeld bij huisartsen in de IJmond. 

Vergelijken andere regio's met zware industrie

Deze meldingen vergeleken de onderzoekers met meldingen in andere regio’s met zware industrie en met regio’s zonder industrie. Uit die vergelijking blijkt dat in de IJmond verschillende soorten acute gezondheidsklachten meer voorkomen. Zoals benauwdheid, hoofdpijn, misselijkheid en pijn op de borst. Hierbij is niet onderzocht wat de oorzaken zijn van de klachten.

Meer onderzoek nodig

In dit onderzoek heeft het RIVM niet gekeken of de acute klachten samenhangen met, of een gevolg zijn van de matige of onvoldoende luchtkwaliteit. Hiervoor is ander onderzoek nodig. Een dagboekonderzoek kan hier bijvoorbeeld meer inzicht in geven. De resultaten van deze onderzoeken maken deel uit van een groter onderzoeksprogramma naar gezondheid in de IJmond. Later dit jaar volgt nog een rapportage over neergeslagen stof in de leefomgeving en de mogelijke risico’s voor de gezondheid.