woensdag, 23. augustus 2023 - 19:41

Impact coronapandemie op huisartsenzorg

Huisartsenpraktijk
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Utrecht

De zorg die huisartsen geven is sinds de coronapandemie langdurig veranderd. Dit uit zich onder andere in de veranderingen in de consulten en visites die door de huisartsenpraktijk worden gegeven; in aantal, in duur en in vorm. Zo waren er in de tweede helft van 2022, toen alle coronamaatregelen waren vervallen, meer (korte) huisartsconsulten en meer contacten met de praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) dan voor de coronapandemie. Ook legden huisartsen minder visites af dan vóór de coronapandemie. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel.

Voor het onderzoek hebben we de cijfers van consulten in de huisartsenzorg over de tweede helft van 2022, toen ook de laatste coronamaatregelen waren vervallen, vergeleken met die van de tweede helft van 2019, voor de coronapandemie.

Per week gemiddeld zo’n 10 huisartsenconsulten meer dan voor corona

In de tweede helft van 2022 lag het totaal aantal huisartsenconsulten 5% boven het niveau van 2019. Dit betekent voor een fulltime werkende huisarts (2095 patiënten) betekent dit zo’n 10 extra consulten per week. Sinds de coronapandemie (2020) zijn er meer korte consulten, dit zijn consulten van minder dan 5 minuten, en ook in 2022 is dit het geval. Daarnaast zien we dat er in de tweede helft van 2022 meer consulten van 5 tot 20 minuten werden gevoerd dan voor corona, in de tweede helft van 2019.

Nog steeds minder huisartsvisites dan voor corona

Het aantal reguliere visites dat huisartsen bij patiënten aan huis brachten was in de tweede helft van 2022 18% tot 19% lager dan in 2019. Voor een fulltime werkende huisarts betekent dit 1 visite minder per week. Mogelijk is er een relatie met de hoge werkdruk voor huisartsen, dit moet nader worden onderzocht.

Meer consulten bij de praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ)

Het aantal consulten met de POH-GGZ lag in de tweede helft van 2022 11% tot 12% boven het niveau van 2019. Voor een praktijk met 2095 patiënten betekent dit bijna 1 consult extra per week. Mogelijke verklaringen zijn gelegen in een groter aantal mensen met psychische problemen en de langere wachtlijsten voor de GGZ.

Lees alles over:
Categorie:
Provincie: