maandag, 8. juli 2024 - 10:32

Steeds minder visites door de huisarts in Nederland

Huisarts bij auto huisartsenpost
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Utrecht

In 2023 legden huisartsen niet alleen minder visites af dan voorgaande jaren. Ook registreerden zij minder acute aandoeningen. Na een toename van klachten en aandoeningen van de luchtwegen in 2022, namen deze afgelopen jaar af. Dit en meer blijkt uit de jaarcijfers huisartsenzorg, berekend met gegevens afkomstig van 424 huisartsenpraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Al vele jaren geeft het Nivel inzicht in de Nederlandse huisartsenzorg op basis van de (gepseudonimiseerde) gegevens uit elektronische patiëntendossiers van huisartsenpraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. De cijfers bieden inzicht in de zorg die huisartsen bieden, zoals: omvang van het zorggebruik; patiëntkenmerken, gezondheidsproblemen, verwijzingen naar de tweede lijn en voorgeschreven geneesmiddelen. Doordat we beschikken over cijfers van meerdere jaren, signaleren we bovendien trends en ontwikkelingen in de huisartsenzorg. Alle jaarrapportages vindt u bij Nivel-cijfers Zorg die de huisarts verleent - aard en omvang.

Aantal visites door de huisarts blijft afnemen

De daling in het aantal visites die eerder al is ingezet, lijkt aan te houden; het aantal visites, zowel korte als lange visites, is in 2023 opnieuw lager dan in 2022. Net als in voorgaande jaren is het aantal lange visites hoger dan het aantal korte visites. In 2019, voor de coronapandemie, was dit nog andersom.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):