woensdag, 9. november 2016 - 21:25 Update: 09-11-2016 21:30

Sonja Bakker pleegde geen plagiaat met dieetboek

Sonja Bakker pleegde geen plagiaat met dieetboek
Foto: Archief EHF
Haarlem

Sonja Bakker heeft geen plagiaat gepleegd met haar dieetboek. Dit heeft de rechtbank in Haarlem woensdag bekendgemaakt.

Sonja Bakker mocht eind 2015 erop vertrouwen dat Bea Pols geen proces meer tegen haar zou starten. Dit, omdat het een oude aangelegenheid betreft en Pols in 2011 publiekelijk uitlatingen heeft gedaan dat zij de strijd tegen Bakker zou staken.

Naar hun aard lijken dieetboeken op elkaar, beiden hebben bovendien in dezelfde tijd hun opleiding tot gewichtsconsulente en voedingscoach gevolgd en dus dezelfde kennis opgedaan. Pols wordt in de kosten van de procedure veroordeeld.

In de bodemprocedure van Bea Pols tegen Sonja Bakker, beiden gewichtsconsulente en voedingscoach, staat centraal de beschuldiging van Pols dat Bakker plagiaat gepleegd zou hebben. Bakker zou plagiaat hebben gepleegd door stukken uit het boek van Pols ‘Ontwikkel weer liefde & Respect voor je lichaam’ uit 2003 over te nemen in haar boek ‘Bereik je ideale gewicht’ uit 2005. 

'Slaafse nabootsing'

In ieder geval zou er volgens Pols van slaafse nabootsing sprake zijn geweest. In 2006 begon Pols met het uiten van deze beschuldigingen. In 2011 heeft Pols het boek ‘Zonder strijd geen waarheid’ uitgegeven. Daarin heeft Pols haar conflict met Bakker uit de doeken gedaan, zij verklaarde toen, ook in interviews, dat zij hiermee een punt zette achter de strijd. 

In oktober 2014 beschuldigde Pols Sonja Bakker via haar advocaat opnieuw van plagiaat. Volgens Pols deed zij dat omdat Bakker beloftes die de ex van Bakker in een gesprek met Pols had gedaan, niet nakwam. Bakker wist dat er een gesprek tussen haar ex en Pols was geweest maar wist niet wat er besproken was. Zij stond ook niet achter de beloftes van een bloemetje of excuses.  Bakker ontkent dat zij plagiaat heeft gepleegd.

Ongelijk

In de bodemprocedure heeft Pols haar eis nog vermeerderd door te stellen dat Bakker ook in andere boeken plagiaat heeft gepleegd. Van de rechter mocht Pols dit doen, ook al was dat amper nader toegelicht. Maar uiteindelijk heeft de rechtbank Pols volledig in het ongelijk gesteld.

De rechtbank stelt voorop dat Pols onvoldoende duidelijk heeft kunnen maken waarom het, na haar uitlatingen in 2011 de strijd te staken, gerechtvaardigd zou zijn alsnog een procedure tegen Bakker te starten, terwijl het ook nog eens een oude kwestie betreft. Bakker mocht op die uitlatingen vertrouwen en zou anders ook in haar bewijspositie geschaad zijn.

Categorie:
Provincie: