maandag, 30. november 2015 - 20:12 Update: 30-11-2015 20:17

Noodlijdend FC Twente krijgt garantstelling van 32 miljoen euro van gemeente Enschede

Noodlijdend FC Twente krijgt garantstelling van 32 miljoen euro van gemeente Enschede
Foto: Archief FBF.nl
Enschede

De gemeente Enschede komt de noodlijdende thuisclub FC Twente waarschijnlijk tegemoet met een garantstelling. Dit heeft de gemeente maandagavond laten weten.

'Maximaal 32 miljoen'

'Het college van B&W stelt de gemeenteraad van Enschede voor om een garantstelling aan FC Twente van maximaal 32 miljoen euro te verstrekken. Door de actuele financiële problemen van FC Twente is het noodzakelijk geworden om de financiële afspraken die de gemeente Enschede met FC Twente heeft, tegen het licht te houden', stelt de gemeente. 

'Het niet verstrekken van een garantstelling leidt onvermijdelijk tot het intrekken van de licentie door de KNVB en daarmee tot het faillissement van de club. Voor de gemeente zou dit een strop van tenminste 17 miljoen betekenen. Dit herfinancieringsplan is bedoeld om dit te voorkomen', aldus de gemeente.

Met deze garantstelling kan FC Twente een herfinancieringsplan doorvoeren dat leidt tot een gezonde financiële situatie. Naast de garantstelling door de gemeente zullen andere schuldeisers een deel van hun leningen kwijtschelden. Op deze wijze dragen alle stakeholders bij aan een financieel gezonde club met perspectief op een financieel solide toekomst. 

FC Twente kan hierdoor op eigen kracht een duurzame oplossing realiseren. Een belangrijke en maatschappelijk relevante instelling wordt op deze manier voor de Enschedese samenleving behouden. Tegelijkertijd probeert de gemeente op deze manier een groter financieel nadeel voor zichzelf af te wenden.  We helpen FC Twente om met hulp van sponsors en supporters weer zelf financieel gezond te worden.

Voorwaarden en zekerheden

Het voorstel tot garantstelling heeft geen impact op de gemeentelijke begroting. De gemeente stelt zeer strikte voorwaarden en tegenprestaties aan deze afspraken. Naast een toets of er sprake is van ongeoorloofde staatssteun, eist de gemeente bepaalde zekerheden en stelt ze aanvullende eisen aan de bedrijfsvoering van FC Twente. 

Ook stuurt ze aan op een onafhankelijk onderzoek naar de governance en de gang van zaken die geleid hebben tot de huidige penibele financiële situatie. In de stedelijke commissie van 7 december en in de raadsvergadering van 14 december wordt het voorstel door de gemeenteraad behandeld.

Categorie:
Provincie: