dinsdag, 1. december 2015 - 17:54 Update: 01-12-2015 18:37

IGZ:Diakonessenhuis heeft verbeteringen doorgevoerd, verscherpt toezicht opgeheven

Verscherpt toezicht voor Diakonessenhuis opgeheven
Foto: EHF
Utrecht

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft het verscherpt toezicht op het Diakonessenhuis in Utrecht, Zeist en Doorn per 13 november 2015 opgeheven. De inspectie heeft vastgesteld dat de verbetermaatregelen in voldoende mate zijn doorgevoerd.

Op 13 november 2014 stelde de inspectie het Diakonessenhuis onder verscherpt toezicht voor de duur van 6 maanden. De inspectie was onder meer bezorgd over het leren van ongewenste uitkomsten van zorg in het ziekenhuis en de mate waarin het ziekenhuis bestuurbaar is.

Om te kunnen leren is een open cultuur nodig waarin medewerkers elkaar durven aanspreken en dat ook doen. In het Diakonessenhuis was dat volgens de inspectie onvoldoende het geval. Daarbij verliep de samenwerking tussen de raad van bestuur en een deel van de medische professionals moeizaam, wat leidde tot risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg. 

De inspectie constateerde na deze 6 maanden dat het ziekenhuis over het algemeen goede vooruitgang boekte met de nodige verbeteringen zoals de inzet van een cultuurverandering. Maar omdat het doorvoeren van de verbeteringen op onderdelen nog achterbleef heeft de inspectie het verscherpt toezicht in juni van dit jaar verlengd. De verlenging was gericht op twee specifieke onderdelen. Dit waren de randvoorwaarden voor verantwoorde zorg op de locatie Zeist en de implementatie van de nieuwe calamiteitenprocedure.

De inspectie heeft de voortgang getoetst door middel van (on)aangekondigde bezoeken, gesprekken met de raad van bestuur, met de medische staf, gesprekken met medewerkers en het beoordelen van documenten. Hieruit constateert de inspectie dat de gevraagde verbeteringen op deze onderdelen in voldoende mate zijn doorgevoerd.

De inspectie constateert dat het Diakonessenhuis in ontwikkeling is. Het ziekenhuis en haar medewerkers zijn aan zet om de ingezette verbeteringen verder door te voeren. Dit is een langdurig traject dat veel aandacht vraagt van betrokkenen. Daarom zal de inspectie de komende periode nog intensief toezicht houden. Onaangekondigde bezoeken zijn hier onderdeel van.

Categorie:
Provincie: