maandag, 7. december 2015 - 9:44 Update: 07-12-2015 9:46

Vakleerkrachten uit het voortgezet onderwijs kunnen vaker les geven op de basisschool

Vakleerkrachten uit het voortgezet onderwijs kunnen vaker les geven op de basisschool
Foto: Archief EHF
Den Haag

Docenten die een bevoegdheid hebben voor het voortgezet onderwijs kunnen hun vak ook gaan geven in het basisonderwijs. Zo komen talenten op jonge leeftijd al in contact met bijvoorbeeld natuurkunde en worden leerlingen op de basisschool beter voorbereid op de overstap naar het voortgezet onderwijs. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Invoering staat gepland op 1 augustus 2016.

Op dit moment is het voor een aantal vakken mogelijk om een leraar vanuit het voortgezet onderwijs zelfstandig les te laten geven op de basisschool. Het gaat dan om vreemde talen en enkele creatieve vakken zoals muziek en handvaardigheid. Een duidelijke reden voor deze beperking is er niet en daarom wordt het ook voor andere vakken mogelijk. Dan gaat het onder meer om aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer, wiskunde en natuurkunde. Vanuit scholen, leraren, ouders en leerlingen was er ook de wens om voor meer vakken vakdocenten te mogen inzetten.

Uitdagend onderwijs

Uit onderzoek blijkt dat veel kinderen zich in de klas vervelen en zich onvoldoende voelen uitgedaagd. Vakdocenten zijn bij uitstek in staat om leerlingen al op de basisschool iets te leren op een hoger niveau. Hierdoor worden kinderen gemotiveerd om hun talent te ontwikkelen. Het idee stond al in het plan van aanpak toptalenten dat door staatssecretaris Dekker is gemaakt om het onderwijs uitdagender te maken. Door de aanpassing van de wet wordt dit ook daadwerkelijk mogelijk.

Betere overgang

Een ander voordeel van de inzet van middelbare schooldocenten is dat de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs soepeler kan verlopen. Op dit moment weten de beide onderwijssoorten vaak te weinig van elkaar. Veel leraren in het primair onderwijs realiseren zicht onvoldoende wat er van een leerling wordt verwacht als die naar het voortgezet onderwijs gaat. Tegelijkertijd heeft een middelbare schooldocent te weinig zicht op de wijze waarop er op de basisschool les wordt gegeven. Deze maatregel kan helpen om meer kennis uit te wisselen, waardoor de stap van basisschool naar middelbare school voor een leerling kleiner wordt.

Categorie:
Provincie: