vrijdag, 11. december 2015 - 21:21 Update: 12-12-2015 10:28

Gemeente Geldermalsen staat positief tegenover de opvang van 1500 asielzoekers

Geldermalsen wil 1500 asielzoekers gaan opvangen
Foto: Archief BON ter Illustratie
Geldermalsen

Het college van B&W van de gemeente Geldermalsen staat positief ten aanzien van het verzoek van het provinciaal bestuur en het Centraal Orgaan Asielzoekers om medewerking te verlenen aan de vestiging van een asielzoekerscentrum (azc) met een capaciteit van 1.500 bedden voor de duur van tien jaar.

Het college ziet  het nog niet ontwikkelde deel van het bedrijventerrein langs de A15 (noordelijk van Plettenburglaan Geldermalsen), hiervoor als meest geschikte locatie. Hiermee wil het college een actieve bijdrage leveren aan de uitvoering op lokaal niveau van het Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom zoals dat op  27 november 2015 door het Kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is overeengekomen.

Toegankelijkheid raadsdebat

De gemeente verwacht dat er grote belangstelling bestaat voor het bijwonen van het openbare raadsdebat. Vanwege de beperkte omvang van de raadszaal zal er waarschijnlijk niet voor iedereen plaats zijn. ''De vergadering is daarom uitsluitend toegankelijk voor direct omwonenden, eigenaren van aangrenzende percelen en inwoners van de gemeente Geldermalsen''. 

Lees alles over:
Categorie:
Provincie: