vrijdag, 18. december 2015 - 18:18 Update: 18-12-2015 19:24

Nederlanders geven meer geld aan goede doelen

Ruimhartige Nederlanders stoppen weer meer geld in collectebus
Foto: fbf
Den Haag

Nederlanders zijn sinds de jaren '90 ruimhartiger geworden met het doen van giften in de collectebus of direct aan goede doelen. Dit heeft het CBS vrijdag bekendgemaakt.

Een Nederlands huishouden gaf in de jaren '90 gemiddeld ongeveer 250 euro per jaar aan goede doelen. Tien jaar later is dit opgelopen naar gemiddeld 400 euro per jaar. Vanaf 2004 is het gemiddelde bedrag van 250 euro gestaag gaan stijgen. In 2012 en 2013 werd per huishouden gemiddeld 400 euro aan goede doelen gedoneerd exclusief donaties uit nalatenschappen. Ook als rekening wordt gehouden met inflatie, zijn donaties gaandeweg het nieuwe millennium opgelopen.

Eenmalige donaties en contributies 

Gemiddeld geven Nederlandse huishoudens bijna 150 euro uit aan collectes en donaties. Deze giften hebben doorgaans een eenmalig karakter. Huishoudens kunnen ook op regelmatige basis een vast bedrag aan een goed doel overmaken, zoals aan charitatieve of andere organisaties die een algemeen nut dienen, maar ook aan vakbonden of kerkelijke instellingen. Aan contributies aan maatschappelijke organisaties spendeert een huishouden bijna 250 euro.

Hoe ouder hoe vrijgeviger

Nederlanders doneren meer aan goede doelen naarmate ze ouder worden. Jonge huishoudens - met een hoofdkostwinner tot 35 jaar - geven bijna 1 procent van hun uitgaven uit aan een goed doel. Onder huishoudens met een hoofdkostwinner van 65 jaar of ouder bedraagt dit het dubbele.

Categorie:
Provincie: