maandag, 21. december 2015 - 14:28 Update: 21-12-2015 19:26

Genoeg plannen voor herbestemming paleis Soestdijk, vier gaan door naar volgende ronde

Vier plannen herbestemming paleis Soestdijk door naar volgende ronde
Foto: Archief EHF
Soestdijk

Er gaan uit de inmiddels 120 ingediende plannen voor een herbestemming van Paleis Soestdijk, vier door naar de volgende ronde. Dit meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties maandag.

'De keuze van deze vier plannen is gemaakt door vertegenwoordigers van de provincie Utrecht, van de gemeenten Soest en Baarn en van het Rijksvastgoedbedrijf, op advies van een onafhankelijke beoordelingscommissie onder leiding van voormalig minister mevrouw S. Dekker', aldus het ministerie. De vier consortia die worden uitgenodigd hun plannen verder uit te werken zijn Eden Soestdijk, Internationaal Handelshuis, Made by Holland en Nationaal Ensemble. 

Eden Soestdijk 

Stichting Voorbereiding Eden Soestdijk, Mecanoo Architecten, Eden Project, Royal HaskoningDHV Het voorstel is geïnspireerd door het succesvolle Eden Project in Cornwall, UK, de grootste botanische tuin ter wereld en een ideële stichting voor duurzame innovatie. De verbondenheid tussen mens en natuur, bezien vanuit duurzaamheid en innovatie vormt het thema van Eden Soestdijk. Er worden twee architectonisch verbijzonderde kassen aan het landschap toegevoegd. Het Paleis wordt een tentoonstellings- en ontmoetingscentrum.

Internationaal Handelshuis 

Tenman (penvoerder), Van Heemstra Consulting/Landgoedcoach, architectenbureau Fritz Een (inter)nationaal podium voor het bedrijfsleven, kennisuitwisseling, innovatie en samenwerking. Het paleis zal worden gebruikt als representatieve ontvangstlocatie voor samenkomst, kennisdeling, handelsmissies en staatsbezoeken, maar zal ook publiek toegankelijk zijn.

Made by Holland 

Hylkema Consultants B.V., MeyerBergman Investments B.V., Beheer- en Exploitatiemaatschappij Westergasfabriek B.V., Leeuwenpoort Ontwikkeling B.V. 
De showcase ‘Made by Holland’ brengt de kracht en de competenties van het Nederlandse bedrijfsleven (inter)nationaal onder de aandacht in de vorm van een experience. De fraaie ruimtes in het paleis blijven behouden en beleefbaar. Ook op het landgoed komen showcases. Aan de overzijde van de Amsterdamsestraatweg is een daarop aansluitend dynamisch cultureel, horeca- en evenementenprogramma voorzien.

Nationaal Ensemble 

VolkerWessels, Staatsbosbeheer, Van Hoogevest Architecten BV, H+N+S Landschapsarchitecten, Cultureel Organisatiebureau Artifex. Uitgangspunt van het programma is het ervaren van de relatie tussen verleden, heden en toekomst van ontwikkelingen binnen ons Koninkrijk. Het paleis, als huis van het verleden, behoudt de huidige multifunctionele programmering. In het park komt een nieuw paviljoen: het huis van de toekomst met experience gericht op jonge bezoekers.

120 ideeën ingediend

In totaal zijn 120 ideeën ingestuurd voor het paleis en het landgoed eromheen. In meer dan driekwart van de ingediende plannen was sprake van een combinatie van nieuwe functies om het paleis en het terrein rendabel te kunnen exploiteren. Het meest kwamen voor: museum, hotel en congrescentrum, zorghotel, locatie voor evenementen, kennisinstituut, plaats voor reflectie op maatschappelijke vraagstukken en opleidingscentrum.

In veel voorstellen klonk door dat Soestdijk “van ons allemaal en voor ons allemaal is”. Terugkerende thema’s in veel voorstellen waren land- en tuinbouw en voedseltechnologie, water en handel, gezondheid, innovatie, duurzaamheid en internationale kennisuitwisseling en samenwerking.

De meeste plannen sloten aan bij de uitgangspunten van de provincie Utrecht en de gemeenten Soest en Baarn. Bijvoorbeeld dat een nieuwe bestemming toeristische, recreatieve voorzieningen biedt, openbaar toegankelijk is, maar ook recht moet doen aan de cultuurhistorische en ecologische waarde van het complex. Verder moeten het paleis en het landgoed bij elkaar blijven en moet de gevel blijven staan.

Vervolg

De vier uitgekozen initiatiefnemers krijgen een half jaar de tijd hun ideeën uit te werken tot een zakelijk rendabel plan. Daarvoor krijgen zij elk 100.000 euro als bijdrage in de kosten die zij maken. In oktober 2016 volgt een beoordeling. Afhankelijk daarvan kunnen de initiatiefnemers eind 2016 of begin 2017 een bod uitbrengen om hun plan ook echt uit te voeren.

Categorie:
Provincie: