donderdag, 14. januari 2016 - 13:36 Update: 14-01-2016 16:53

Archief Annie M.G. Schmidt naar Letterkundig Museum

Foto van dossier mappen papier | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Flip van Duijn, de zoon van de nog altijd immens populaire Annie M.G. Schmidt, heeft het privé-archief van zijn moeder geschonken aan het Letterkundig Museum.

Het archief bestaat onder meer uit scripts voor Ja zuster, nee zuster en Pension Hommeles, typoscripten van kindergedichten die Schmidt voor Het Parool schreef en van toneelstukken als Judaspenningen en Vrouwen om Dr. Deninga. Ook diverse literaire prijzen maken deel uit van de aanwinst. De meest spectaculaire daarvan is de internationale Hans Christiaan Andersenprijs, bestaande uit een oorkonde en een medaille, die Annie M.G. Schmidt in 1988 uit handen van Astrid Lindgren kreeg uitgereikt.

Hoogtepunten uit het archief zijn zonder twijfel de circa 185 brieven die Schmidt aan haar moeder schreef en de tweezijdig bewaard gebleven briefwisseling met haar man Dick van Duijn (totaal circa 280 brieven). Voorts de uitgebreide correspondentie met impresario en theaterproducent John de Crane, en brieven aan Henny Anke en Liesbeth Montagne, vriendinnen. Directeur Aad Meinderts: ‘Annie M.G. Schmidt is een begenadigd brievenschrijfster en is in haar correspondentie even persoonlijk, oorspronkelijk en geestig als in haar literaire werk. Met name de brieven aan haar moeder, man en De Crane verdienen het integraal te worden gepubliceerd.’ 

De meest bijzondere stukken uit deze aanwinst worden getoond in een kleine expositie, die valt in de reeks kortlopende actuele tentoonstellingen van het museum. De looptijd ervan is afhankelijk van de literaire actualiteit. In 2017 zal het aan het Letterkundig Museum gelieerde Kinderboekenmuseum een interactieve tentoonstelling brengen over de leukste verhalen van Schmidt. Aan de hand van de bekende personages Pluk van de Petteflet, Floddertje, Abeltje, Wiplala, Otje en Ibbeltje ontdekken families de fantasierijke (denk)wereld van Annie M.G. Schmidt.