woensdag, 20. januari 2016 - 20:47

Veroordeling voor dodelijk verkeersongeval met vuilniswagen

Veroordeling voor dodelijk verkeersongeval met vuilniswagen
Foto: Archief FBF.nl
Utrecht

De rechtbank Midden-Nederland veroordeelt een 53-jarige chauffeur van een vuilniswagen tot een werkstraf van 150 uur voor het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval op 23 december 2014 in het Loosdrechtse Bos. De verdachte heeft aanmerkelijk onoplettend gehandeld waardoor een bejaard echtpaar onder de vuilniswagen terecht is gekomen en is overleden.

Aanmerkelijk onoplettend

De verdachte reed op de betreffende dag met een vuilniswagen achteruit over een smal weggetje. De verdachte reed vaker op dit weggetje en hij had kort daarvoor de slachtoffers het veld naast het weggetje zien inlopen. Het is aan de schuld van verdachte te wijten dat hij tijdens het achteruit rijden, de slachtoffers niet heeft opgemerkt. De rechtbank komt op grond hiervan tot een bewezenverklaring van de lichtste mate van schuld, namelijk dat verdachte aanmerkelijk onoplettend heeft gehandeld.

Strafmaat

Het ongeval heeft bij de nabestaanden voor ontzettend veel pijn en verdriet gezorgd. De rechtbank realiseert zich dat dit verlies niet in enige strafmaat is uit te drukken. Toch moet zij zich de vraag stellen welke straf hier in dit geval passend en geboden is.

Werkstraf

De rechtbank is van oordeel dat verdachte weliswaar schuld aan het ongeval heeft gehad, maar dat het hier gaat om een relatief lichte vorm van schuld. Daarnaast houdt de rechtbank in het voordeel van verdachte rekening met het feit dat hij niet eerder met justitie in aanraking is geweest voor dergelijke feiten en met het feit dat hij na het ongeval contact heeft gezocht met de nabestaanden om zijn medeleven te betuigen. De rechtbank veroordeelt de verdachte daarom tot een werkstraf van 150 uur.

Geen rijontzegging

De rechtbank ziet geen aanleiding een voorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid op te leggen, zoals door de officier van justitie is geëist. De rechtbank is ervan overtuigd dat verdachte voldoende is doordrongen van de ernst van het feit en de noodzaak om vanaf nu voldoende voorzichtigheid te betrachten in het verkeer. 

Categorie:
Provincie: