zaterdag, 23. januari 2016 - 9:45 Update: 23-01-2016 14:17

'COA vordert geld terug bij asielzoekers die zelf aangaven eigen inkomsten te hebben'

'Asielzoekers dragen financieel toch bij aan opvang'
Foto: Archief EHF
Den Haag

Uit cijfers die het AD bij het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) heeft opgevraagd blijkt dat asielzokers in Nederland in drie jaar voor bijna een half miljoen euro bijgedragen hebben aan de kosten van hun opvang.

Een opmerkelijk gegeven, omdat staatssecretaris Dijkhoff deze week naar buiten bracht, dat hij er niets voor voelde om asielzoekers mee te laten betalen aan opvangkosten.

Het COA vordert geld terug bij asielzoekers die zelf aangaven dat ze beschikten over eigen inkomsten of vermogen. Alleenstaande asielzoekers moeten een bijdrage aan hun opvang leveren als ze een eigen vermogen hebben van meer dan 5.895 euro. Voor gezinnen ligt de grens op 11.790 euro. In 2013 werd 177.000 euro teruggevorderd en in 2014 178.000 euro. Voor 2015 staat de teller tot nu toe op 137.000. Dat kan nog oplopen.

In Duitsland wordt vluchtelingen gevraagd contant geld en sieraden af te staan vanaf een bedrag van boven de 350 euro.  De Nederlandse regering doet het anders dan de Duitse. In Nederland wordt aan asielzoekers geld wordt gevraagd als ze enkele duizenden euro's hebben, niet al bij honderden. Dat staatssecretaris Dijkhoff eerder deze week liet weten er niets voor te voelen om asielzoekers mee te laten betalen aan opvangkosten, was een reactie op de inbeslagname 'van lagere bedragen' zoals in Duitsland gebeurd, zo heeft een woordvoerder aan het AD laten weten. 'Dat is hier nu niet aan de orde, omdat we niet verwachten dat de instroom daardoor gaat dalen.'

Een asielzoeker in een azc ontvangt wekelijks 57,61 euro eet- en leefgeld. Dat geld moet bij een inkomen van boven de 185 euro per maand worden terugbetaald.

Categorie:
Provincie: