dinsdag, 26. januari 2016 - 15:38 Update: 26-01-2016 15:38

Vluchtelingen vragen om veel politieinzet

Vluchtelingen vragen om veel politieinzet
Foto: MV
Den Haag

De politie zet dagelijks 1500 tot 2000 mensen in om het vluchtelingenvraagstuk in Nederland in goede banen te leiden. Dat is drie `a vier procent van de totale operationele politiecapaciteit.

Het vluchtelingenvraagstuk vraagt veel van de politie, maar leidt niet tot chaos. De asielstroom vereist wel een buitengewoon grote inzet van politiemensen. Waarnemend korpschef Ruud Bik: 'Ja, het piept en het kraakt. Dit belangrijke maatschappelijke vraagstuk vergt veel van onze mensen. We kunnen de huidige inzet aan, maar dit leidt wel tot onvermijdelijke keuzes. Dan kan het voorkomen dat minder spoedeisende zaken niet direct worden opgepakt. Deze keuzes worden gemaakt op lokaal niveau, in samenspraak met de burgemeester.' 

Scenario's 

De politie denkt altijd na over scenario's die zich in de toekomst voor kunnen doen. Daar zitten ook scenario's tussen waarbij de benodigde politiecapaciteit aanzienlijk kan oplopen, tot bijvoorbeeld 4000 of 6000 politiemensen. Op dit moment is daar geen sprake van. 

Categorie: