woensdag, 27. januari 2016 - 13:44 Update: 27-01-2016 14:46

Kritisch rapport Rekenkamer over renovatie Amsterdamse Oostlijn

Kritisch rapport Rekenkamer over renovatie Amsterdamse Oostlijn
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Amsterdam

De Rekenkamer heeft de renovatie van de Oostlijn, die tot nu toe moeizaam verloopt, onderzocht om te bekijken welke lessen uit dit project kunnen worden getrokken voor toekomstige grote projecten. Dit meldt de Rekenkamer woensdag.

'De grote complexiteit van het project in combinatie met knellende financiële en tijdgebonden kaders en de gesloten cultuur bij de ambtelijk organisatie vormen een verklaring voor het moeizame verloop van het project', aldus de Rekenkamer. 

Beter samen op te trekken en faciliteren en begrenzen van een inherent chaotisch proces had het verschil kunnen maken, concludeert de Rekenkamer.

In 2004 stelde de gemeenteraad het projectkader voor de renovatie van de Oostlijn vast. Belangrijke onderdelen van de Oostlijn - inmiddels ruim 25 jaar oud - zijn aan vervanging toe. Het betreft een herziening van het in 2001 vastgestelde plan ‘Metromorfose’ dat te ambitieus en kostbaar bleek. 

Tunnelveiligheid

Het project kent twee belangrijke onderdelen: het verbeteren van de tunnelveiligheid en het renoveren van de ondergrondse en bovengrondse stations. Om de tunnelveiligheid in de Oostlijn te verbeteren worden verscheidene maatregelen getroffen waarvan de belangrijkste in het deelproject Vluchtwegmaatregelen zijn opgenomen. 

Sterk vertraagd en aanzienlijk duurder

Het is algemeen bekend dat het project Renovatie Oostlijn sterk is vertraagd en aanzienlijk duurder wordt dan oorspronkelijk gedacht. Belangrijke oorzaak daarvoor zijn de problemen bij het deelproject Vluchtwegmaatregelen. Oorspronkelijk was het plan dat dit deelproject in 2010 zou zijn afgerond. 

De belangrijkste mijlpalen zijn inmiddels, met een grote vertraging, gerealiseerd, maar het project is eind 2015 nog niet helemaal af. Daarnaast zijn de kosten van het deelproject aanzienlijk gestegen. In 2009 ging men er vanuit dat het deelproject voor € 68,5 miljoen kon worden gerealiseerd. De meest recente prognose gaat uit van een bedrag van bijna € 150 miljoen. 

Categorie:
Provincie:
Tag(s):