donderdag, 28. januari 2016 - 8:57 Update: 28-01-2016 9:03

NS: daling van gevallen van agressie

NS: daling van gevallen van agressie
Foto: Archief EHF
Utrecht

De NS meldt een daling van het aantal gevallen van agressie in 2015

Afgelopen jaar zijn tal van extra maatregelen genomen om agressie en zwartrijden tegen te gaan. Zo keerde de politie terug met gebiedsagenten op en rondom 20 grote stations. Kwamen er extra camera’s en beveiligers op stations en is onder meer gestart met dubbele bemensing op avond- en nachttreinen. Daarnaast kan NS sinds eind 2015 reis- en verblijfsverboden opleggen en werden versneld poortjes gesloten op stations. Zo grijpen alle maatregelen van de overheid en NS steeds meer op elkaar in om agressie in het OV een halt toe te roepen.

Daling aantal incidenten over 2015

Over 2015 zagen we in totaal 642 gevallen van agressie (inclusief fysieke agressie, bespugen en ernstige bedreigingen) tegen NS-collega’s. In 2014 waren dit er nog 774 (2013: 777). De daling is niet direct te koppelen aan de extra maatregelen. Wel is de dalende trend positief en waarschijnlijk een gevolg van het steeds betere samenspel van meer poortjes op stations, de terugkeer van politie, camera’s en bijvoorbeeld meer beveiligers. De dalende trend past ook in het feit dat reizigers jaar op jaar positiever zijn over de sociale veiligheid op stations en in het OV.

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) onderzoekt momenteel de feitelijke ontwikkelingen en de effecten van alle (extra) maatregelen.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112:
Tag(s):