zaterdag, 30. januari 2016 - 9:21 Update: 31-01-2016 14:19

COA registreerde vorig jaar 8000 meldingen bij azc's

Elke week seksueel misdrijf in een asielopvang
Foto: Archief BON ter Illustratie
Den Haag

De politie registreerde in 2015 in totaal 4460 meldingen op en om opvanglocaties van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. De aard van de registraties loopt sterk uiteen en ook de keren dat de politie voor niets ter plaatse ging, zijn meegeteld.

Staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie heeft op zaterdag 30 januari een overzicht naar de Tweede Kamer gestuurd van alle meldingen van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en de politie over incidenten op en rondom COA-opvanglocaties. Het gaat om registraties in 2015. Het ministerie wil dit overzicht elk halfjaar herhalen en daarmee het inzicht verbeteren.

Bijzonder uiteenlopend

Het COA legde in 2015 ruim 8000 meldingen vast. Ruim 5000 keer ging het om overtredingen van de COA-huisregels, zoals het niet schoonmaken van de eigen kamer of geluidsoverlast. De politie komt gemiddeld een keer per week in actie vanwege een seksueel misdrijf in een asielopvang. Ruim 1300 meldingen betroffen fysieke agressie zoals schoppen of slaan. In totaal noteerde de politie 4460 meldingen op of rond COA-locaties, waarvan de aard bijzonder uiteenloopt. Ze variëren van verloren identiteitspapieren, diefstal en overlast tot bijvoorbeeld drugsgebruik, vechtpartijen en mensenhandel. Onder de registraties vallen ook de meldingen waarvoor de politie ter plaatse kwam en vaststelde dat assistentie niet of niet meer nodig was. De cijfers van het COA en de politie zijn niet bij elkaar op te tellen, omdat beide organisaties soms dezelfde incidenten vastlegden.

Terughoudend

Ten opzichte van 2014 verdubbelde het aantal COA-meldingen, wat te verklaren valt door de sterke stijging van het aantal vluchtelingen: van bijna 25.000 begin 2015 tot ruim 47.000 eind 2015. Naar verhouding is er dus geen sprake van substantieel meer incidenten. Net als staatssecretaris Dijkhoff is de politie bijzonder terughoudend met het trekken van conclusies uit deze gegevens. Het is complex om deze politiecijfers in perspectief te plaatsen, bijvoorbeeld door vergelijking met aantallen meldingen binnen de Nederlandse bevolking. Wat betreft onder meer samenstelling, achtergrond en cultuur wijkt de COA-populatie immers enorm af.

Politiecapaciteit

Zoals zij altijd doen, treden agenten ook bij incidenten op of rond COA-locaties in eerste instantie de-escalerend op. Indien dat niet voldoet, neemt de politie net als in elke willekeurige wijk de benodigde maatregelen. De politie zet dagelijks 1500 tot 2000 mensen in om het huidige vraagstuk van asielzoekers in Nederland in goede banen te leiden. Dat is drie à vier procent van de totale operationele politiecapaciteit. Het korps kan de huidige inzet aan, maar het extra werk vergt veel van medewerkers en leidt tot het maken van onvermijdelijke keuzes. Het kan daardoor voorkomen dat de politie niet in staat is om zaken die minder spoed eisen direct op te pakken. Deze keuzes worden gemaakt op lokaal niveau, in samenspraak met de burgemeester.

Lees alles over:
Categorie:
Provincie:
Blik op 112: