maandag, 1. februari 2016 - 14:44 Update: 01-02-2016 14:58

Blok schrapt verplichte voorrang statushouders woningmarkt

Blok schrapt verplichte voorrang statushouders woningmarkt
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Binnenkort kunnen gemeenten zelf bepalen of het nodig is statushouders voorrang te verlenen op reguliere woningzoekenden.

Minister Blok heeft maandag een wetswijziging naar de Raad van State gestuurd waarin de bepaling dat statushouders voorrang krijgen op de woningmarkt wordt geschrapt. 

Nu zijn gemeenten die gebruik maken van een urgentieregeling voor bijvoorbeeld ouderen, nog verplicht ook statushouders mee te nemen als voorrangscategorie. Met het schrappen van de automatische voorrang uit de Huisvestingswet geeft de minister invulling aan de motie Van der Linde (VVD).

De wetswijziging is onderdeel van een pakket maatregelen waarmee het kabinet de uitstroom van statushouders uit de asielopvang wil bevorderen zonder dat dit leidt tot verdringing van reguliere woningzoekenden.

Zo is in Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom afgesproken dat het kabinet de komst van sobere en kleinschalige huisvesting voor statushouders stimuleert. Daartoe worden bij wijze van experiment regels versoepeld en komt er een subsidieregeling als bijdrage in de bouwkosten.

Aanvullend maakt minister Blok een bredere analyse van de omvang van de categorieën woningzoekenden die problemen hebben bij het vinden van een sociale huurwoning, de omvang van de woningvoorraad en de prestatieafspraken die gemeenten en corporaties op lokaal niveau maken. Daarmee wordt de motie De Vries (PvdA) uitgevoerd.

De uitkomsten van de verkenning weegt de minister mee bij de definitieve vormgeving van de wetswijziging die de voorrangsbepaling voor statushouders schrapt.

Categorie:
Provincie: