maandag, 1. februari 2016 - 19:36

Reddingsbrigade en Zuiderzeemuseum werken samen

Reddingsbrigade en Zuiderzeemuseum werken samen
Foto: Archief FBF.nl
Marken

Reddingsbrigade Nederland en het Zuiderzeemuseum slaan dit jaar de handen ineen voor het themajaar Overspoeld van het Zuiderzeemuseum. Gezamenlijk brengen zij het onderwerp ‘leven met water’ onder de aandacht bij bezoekers. Met verschillende activiteiten worden zij geïnformeerd over het leven in een waterrijk land en het werk van de Reddingsbrigade van ‘toen en nu’.

Het themajaar Overspoeld is vanaf zaterdag 26 maart te bezoeken in het buitenmuseum. In het weekend van 23 en 24 april en in de week van 16 t/m 23 juli 2016 worden er demonstraties gegeven door de vrijwilligers van de Reddingsbrigade. Daarbij is het tijdens het themajaar mogelijk om zelf in de huid van de Reddingsbrigade te kruipen in een van de huisjes bij de Marker haven.

1 februari

Vandaag staan de Reddingsbrigade en het Zuiderzeemuseum stil bij de watersnoodramp van 1953, naast de watersnoodramp in 1916 een van de grootste overstromingen uit de afgelopen 100 jaar in Nederland. In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 voltrok de watersnoodramp zich in Zuid-West Nederland. De stormvloed kostte 1800 mensen het leven. Behalve het verlies aan mensenlevens veroorzaakte de stormvloed veel schade en verloren velen hun huis en bezittingen. Naar aanleiding van deze overstroming werd de Nationale Reddingsvloot van de Reddingsbrigade opgericht. Een Reddingsvloot bestaande uit vaartuigen en bemand door voor deze taak opgeleide vrijwilligers van de Reddingsbrigade. Deze vloot is, in een uiteraard volledig gemoderniseerde vorm, heden nog steeds inzetbaar voor evacuatie en hulpverlening bij overstromingen. Risico’s op overstromingen zijn er immers nog steeds. Zo leeft meer dan de helft van de Nederlanders  in een gebied dat kan overstromen.

Themajaar ‘Overspoeld’

In 2016 staat ‘water’ centraal in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen met het overkoepelende thema Overspoeld. Het is dan namelijk honderd jaar geleden dat het Zuiderzeegebied voor het laatst is getroffen door een grote overstroming. De focus ligt enerzijds op het herdenken en uitbeelden van de watersnoodramp van 1916 en anderzijds op het waterbewustzijn van nu, want veilig wonen is immers nooit vanzelfsprekend! Water en het risico van water is ook waar de Reddingsbrigade nauw bij betrokken is vanuit haar missie ‘Het voorkomen en bestrijden van de verdrinkingsdood in Nederland’. Vandaar dat de Reddingsbrigade en het Zuiderzeemuseum deze mooie samenwerking aangaan in 2016. Daarnaast zijn het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en het Rode Kruis partners van het Zuiderzeemuseum in 2016.

Over Reddingsbrigade Nederland

De statutaire naam van Reddingsbrigade Nederland is: Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen, KNBRD. Deze is opgericht in 1917. Reddingsbrigade Nederland is de landelijke vereniging van 166 aangesloten reddingsbrigades in Nederland. Reddingsbrigade Nederland heeft circa 23.000 leden, waarvan 5.000 actieve vrijwilligers in verschillende vormen van opleiding, hulpverlening en sport. Het beschikt over een professioneel ondersteunend bureau in IJmuiden. Zij heeft als missie het voorkomen en bestrijden van de verdrinkingsdood. Dit gebeurt door het opleiden van jong en oud in zwemmend en varend redden. Op zee en in recreatiegebieden voert de Reddingsbrigade jaarlijks gemiddeld 9.000 geregistreerde hulpverleningsacties uit, waarvan zo'n 300 reddingen uit een levensbedreigende situatie. Bij overstromingen kan de reddingsbrigade worden ingezet voor evacuatie en hulpverlening. Zij heeft daarvoor de beschikking over de Nationale Reddingsvloot, die bestaat uit ruim 90 vaartuigen en 1.000 opgeleide en geoefende specialisten, verspreid over het land.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: