woensdag, 3. februari 2016 - 17:10

'Ontuchtpleger kind vaak iemand uit de familie-, vrienden- of kennissenkring'

Ontuchtpleger kind vaak iemand uit de familie-, vrienden- of kennissenkring
Foto: Archief BON ter Illustratie
Den Haag

Het stereotiepe beeld van ontuchtplegers klopt meestal niet. De dader is vaak juist niet de ‘enge man in de bosjes’ of iemand die vanuit zijn beroep met kinderen werkt, maar iemand uit de familie-, vrienden- of kennissenkring van het slachtoffer.

Daarnaast wordt in 78 procent van de zaken de dader veroordeeld voor het plegen van ontucht met 1 slachtoffer. 1 op de 6 daders is zelf minderjarig.

Het bovenstaande blijkt uit het eerste deel van het rapport Ontucht voor de rechterU verlaat Rechtspraak.nl, vandaag gepubliceerd door Corine Dettmeijer, de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Dettmeijer deed op basis van 200 veroordelingen voor fysiek kindermisbruik onderzoek naar dader- en slachtofferkenmerken en de aard van het misbruik. Ook werd onderzocht hoe slachtoffer en dader elkaar kennen.

Daderkenmerken

Relatie tussen slachtoffer en dader, bron: Ontucht voor de rechter - Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen.

Volgens Dettmeijer waarschuwen veel ouders hun kinderen voor kinderlokkers (de ‘enge man in de bosjes’), maar wordt slechts een klein deel (7 procent) van de slachtoffers misbruikt door een onbekende. Ook zijn ouders vaak alert op een persoon die vanuit zijn beroep met kinderen werkt, zoals een leraar of sportcoach. Misbruik door dit type dader komt voor, maar is met 10 procent een minderheid. Het overgrote deel van de daders komen uit de familie-, vrienden- of kennissenkring van het slachtoffer.

De 'verscheidenheid aan zaken, daders, slachtoffers en context waarbinnen het misbruik plaatsvindt' tonen volgens het rapport aan dat er niet gesproken kan worden over dé ontuchtpleger: 'Ontucht met kinderen neemt vele gedaantes aan.'

Aard van het misbruik

Uit het onderzoek blijkt dat bij bijna 9 op de 10 veroordelingen sprake is van ernstig seksueel misbruik, zoals aanraking van de geslachtsdelen of binnendringen van het lichaam. Meestal duurt het misbruik langer dan een dag, in de onderzochte zaken variërend van meerdere dagen tot wel 12 jaar. Bij 1 op de 10 slachtoffers duurde het misbruik 4 jaar of langer.

Meisjes zijn 6 keer zo vaak slachtoffer van misbruik als jongens. Slachtoffers zijn gemiddeld 10 jaar oud als het misbruik begint.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112:
Tag(s):