donderdag, 4. februari 2016 - 23:22 Update: 08-02-2016 13:17

Motie PvdD over TTIP aangenomen

Motie PvdD over TTIP aangenomen
Foto: Partij voor de Dieren
Utrecht

Een meerderheid van de Utrechtse gemeenteraad stemde vandaag voor een motie van de Partij voor de Dieren over de negatieve gevolgen van het TTIP-verdrag.

Een meerderheid van de Utrechtse gemeenteraad stemde vandaag voor een motie van de Partij voor de Dieren over de negatieve gevolgen van het TTIP-verdrag. In de motie vraagt de PvdD het college van B&W haar zorgen over TTIP over te brengen richting de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS), de vaste commissie voor BHOS, de Europese Commissie en de Raad van ministers van de EU.

De Partij voor de Dieren maakt zich grote zorgen over de plannen voor het TTIP-vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en de VS. Zeker op het gebied van landbouw en voedsel zal dit verstrekkende gevolgen hebben voor milieu, dierenwelzijn, volksgezondheid en de keuzevrijheid van consumenten. PvdD-raadslid Eva van Esch: “Dit zagen wij al bij de onderhandelingen over het vergelijkbare CETA-verdrag met Canada, die de afgelopen jaren achter gesloten deuren plaatsvonden en al is ondertekend, zonder dat de lidstaten hier nog iets over kunnen zeggen. Ook de harmonisering van productstandaarden en veiligheidsvoorschriften binnen TTIP zal ertoe leiden dat de Europese standaarden voor onder meer milieu en dierenwelzijn omlaag gehaald zullen worden, ook in de gemeente Utrecht.”

Niet alleen landelijke, maar ook regionale en lokale overheden zullen dus te maken krijgen met de negatieve gevolgen van TTIP en CETA. Daarom diende de Partij voor de Dieren, met steun van de ChristenUnie, GroenLinks, de SP en de PvdA, een motie in om het college op te roepen haar zorgen over te brengen over TTIP richting landelijke en EU-overheden.

61% ziet TTIP niet zitten

Van Esch: “Vele steden en provincies, onder meer Limburg en Amsterdam, gaven een duidelijk signaal af dat zij zorgen hebben over TTIP. Op 10 oktober 2015 lieten duizenden mensen in Amsterdam hun afkeur van TTIP blijken. En uit een recente peiling blijkt dat 61 procent van de mensen die iets van TTIP weten, het verdrag niet ziet zitten. Nu zal ook de gemeente Utrecht een signaal afgeven over de zorgen over TTIP en daar zijn wij erg blij mee. Onze fracties in de Tweede Kamer en het Europees Parlement strijden er hard voor om TTIP van tafel te krijgen en vanavond hebben wij daar in Utrecht hopelijk een steentje aan bijgedragen.”

De bijdrage van de Partij voor de Dieren tijdens de raadsvergadering van vandaag is te vinden op https://utrechtstad.partijvoordedieren.nl/bijdragen/bijdrage-ttip-bij-ac.... Hier staat ook een verwijzing naar de motie.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):