vrijdag, 12. februari 2016 - 16:47 Update: 12-02-2016 17:04

ACM in ongelijk gesteld weigeren vergunning overname Bolletje

ACM in ongelijk gesteld weigeren vergunning overname Bolletje
Foto: freeimages.com
Amsterdam

De ACM zat fout door een vergunning te weigeren voor de overname van Bolletje-beschuit in 2012. Tot deze conclusie is Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) gekomen.

'ACM weigerde de vergunning omdat, volgens ACM, de fusie de concurrentie zou beknotten. Haar conclusie dat het merkbeschuit van Bolletje tot dezelfde groothandelsmarkt behoort als huismerkbeschuit heeft ACM echter onvoldoende onderbouwd', meldt het CBb vrijdag.

Merkbeschuit en huismerkbeschuit

Op de consumentenmarkt vormen, daarover zijn de partijen het eens, merkbeschuit en huismerkbeschuit uitwisselbare producten en daarmee één productmarkt. Producenten verkopen echter niet rechtstreeks aan consumenten, maar aan winkelketens (zoals supermarkten). Deze winkelketens kopen huismerkbeschuit in via aanbestedingen, terwijl zij voor de inkoop van merkbeschuit rechtstreeks met de producent onderhandelen.

ACM heeft niet duidelijk gemaakt hoe de strategie van deze winkelketens de marktverhouding tussen de producent van Bolletje en de producenten van de huismerken beïnvloedt. Uit haar onderzoek blijkt dat bij de aanbestedingen wel rechtstreekse concurrentie plaatsvindt tussen de huismerken onderling, maar of de huismerken ook met het merkbeschuit concurreren is niet duidelijk. 

Dit heeft onder andere te maken met het feit dat ACM niet duidelijk heeft gemaakt hoe wijzigingen in de inkoopprijs door de winkelketens worden verwerkt in de consumentenprijs. Zonder inzicht in deze dynamiek is niet helder of, en zo ja, en in welke mate, Bolletje en de huismerken daadwerkelijk met elkaar concurreren.

Een beeld van de gevolgen van een fusie kan alleen worden gevormd als de van belang zijnde markt goed in kaart is gebracht. Dat heeft ACM niet gedaan, waardoor haar besluit geen stand houdt.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):