vrijdag, 19. februari 2016 - 16:35 Update: 19-02-2016 21:12

Schiphol wil oplossing voor lange wachtrijen paspoortcontroles

Schiphol vraagt om oplossing voor lange wachtrijen paspoortcontroles
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Schiphol

Jos Nijhuis, president en CEO van Schiphol Group heeft vrijdag bij de bekendmaking van de jaarcijfers van 2015 zijn zorgen geuit en een oproep gedaan aan de Haagse politiek omtrent de lange wachtrijen voor de paspoortcontrole.

'Hete zomer'

Nijhuis vreest voor een 'heel hete zomer' op Schiphol als er geen oplossing komt voor de verwachte lange wachtrijen bij de paspoortcontrole. De Koninklijke Marechaussee op Schiphol is verantwoordelijk voor de paspoortcontrole van de passagiers op Schiphol maar de organisatie heeft te weinig mankracht. 

Gezien de verwachte groei van het aantal reizigers dit jaar en met name de piek tijdens de zomerdrukte vreest Nijhuis dat de problemen zonder dat er wordt ingegrepen alleen maar groter worden. 

Schiphol Group presenteerde vrijdag haar resultaten over het jaar 2015. Kern van deze resultaten zijn de gezonde passagiersgroei, het grote netwerk van bestemmingen en de financiële soliditeit.

Jos Nijhuis zegt: 'Het netwerk en de bestemmingen van de airlines maakt Schiphol één van de belangrijkste knooppunten van Europa. Het aantal reizigers groeit fors en dat willen we blijven accommoderen en faciliteren. We lopen nu snel tegen de grenzen van onze piekcapaciteit aan. Investeringen in het versterken, verbeteren en vergroten van onze infrastructuur, kwaliteit en bereikbaarheid zijn broodnodig. Dankzij onze financiële soliditeit kunnen we adequaat inspelen op de internationale concurrentie en kunnen we de havengelden op een concurrerend niveau houden.'

Belangrijkste ontwikkelingen

Schiphol Group heeft gezonde financiële resultaten behaald door de groei in aantal passagiers en een beheerste kostenontwikkeling. Gecorrigeerd voor de bijzondere posten ligt het rendement op het eigen vermogen tussen de 6% en 7%. Dit is een normaal niveau. 

Het passagiersvolume op Amsterdam Airport Schiphol stijgt in 2015 met 6,0% naar 58,2 miljoen passagiers en het aantal vliegtuigbewegingen stijgt met 2,8% naar 450.697. Inclusief de regionale luchthavens van Schiphol Group bedraagt het totale aantal passagiers van Schiphol Group 64,3 miljoen (+6,1% t.o.v. 2014) en het aantal vliegtuigbewegingen 498.580 (+3,0% t.o.v. 2014). 

Categorie:
Provincie: