zaterdag, 20. februari 2016 - 9:40 Update: 20-02-2016 20:28

VEH: huiseigenaren ondervinden veel problemen bij verplichte sanering asbestdaken

VEH: veel praktische problemen bij verplichte sanering asbestdaken
Foto: Archief EHF
Den Haag

Vereniging Eigen Huis maakt zich zorgen over de uitvoeringproblemen die woningeigenaren ondervinden als zij hun asbesthoudende dak willen saneren. Vóór 2024 moeten alle gebouwen met een dakbedekking die asbest bevat voorzien zijn van een asbestvrije dakbedekking. Onder die verplichting vallen ruim 120.000 woningen.

In de praktijk lopen woningeigenaren tegen zoveel problemen aan dat Vereniging Eigen Huis vreest dat de overheid een verplichting heeft opgelegd die niet of nauwelijks uitvoerbaar is. De vereniging dringt er daarom bij staatssecretaris Dijksma op aan om een gedegen uitvoeringsplan te maken, zodat woningeigenaren kunnen worden geholpen om aan hun verplichting te voldoen.

Veel uitvoeringsproblemen

Vereniging Eigen Huis ontvangt van huiseigenaren die de wettelijke verplichting ruim vóór willen zijn verontrustende signalen. In veel gevallen is asbesthoudende dakbedekking in het verleden projectmatig toegepast. Een wijkgerichte aanpak lijkt dus zowel uit financiële als organisatorische redenen voor de hand te liggen. In rijtjeswoningen heeft dakbedekking een overlap, waardoor het technisch, financieel en om gezondheidsredenen heel lastig en ook onwenselijk is om een of enkele woningen over te slaan. De tijdrovende organisatie van een collectieve aanpak komt vaak neer op de schouders van enkele vrijwilligers, die daarbij geen ondersteuning vanuit de overheid krijgen. Als zij niet alle huiseigenaren meekrijgen, strandt daardoor soms de sanering van een heel woningblok. 

Subsidie slechts symbolisch

Daarnaast is de financiering van de sanering voor veel eigenaren een groot probleem. Met de sanering van een gemiddeld dak is al snel een bedrag van tienduizend euro gemoeid. De onlangs geïntroduceerde subsidieregeling van een paar honderd euro (4,50 euro per m2) is daarbij slechts van symbolische waarde. 

Praktische hulp

Vereniging Eigen Huis vindt dat de bemoeienis van de overheid niet moet ophouden bij het verplichten van asbestsanering met slechts een geringe subsidie. Om daadwerkelijk alle asbesthoudende daken voor 2024 gesaneerd te krijgen is ook praktische hulp en ondersteuning hard nodig. Daarbij kan gedacht worden aan het instellen van gemeentelijke asbeststeunpunten waar woningeigenaren terecht kunnen voor advies, ondersteuning en ontzorging.

Waarschuwing

Verwijderen van asbesthoudende dakbedekking door de eigenaar zelf, of door een niet-gecertificeerd bedrijf is zeer onverstandig en geen reële optie. Het brengt niet alleen gezondheidsrisico's met zich mee, maar ook het risico op strafrechtelijke vervolging. Onlangs veroordeelde de Haagse rechtbank een particulier voor overtreding van de regels voor asbestsanering zelfs tot 200 uur taakstraf of 3 maanden gevangenisstraf.

Categorie:
Provincie: