woensdag, 2. maart 2016 - 14:41 Update: 02-03-2016 19:17

Aantal incidenten in openbaar vervoer Amsterdam gestegen

Aantal incidenten bij GVB Amsterdam toegenomen
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Amsterdam

Het aantal geregistreerde incidenten bij GVB is in 2015 licht gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. Dit blijkt uit cijfers van het stafbureau Sociale Veiligheid van GVB.

Het aantal ernstige incidenten (vallend onder het Algemeen Strafrecht en APV) waaronder mishandeling, bedreiging en beroving  steeg van 269 in 2014 naar 333 in 2015 (+23.7%). Er was 6 keer sprake van bedreiging van personeel met een  wapen (3 in 2014) en 43 keer zonder wapen (+53% ). Ook werd er 167 keer opgetreden vanwege vandalisme of graffiti  (+15%).

Het aantal incidenten vallend onder de Wet Personenvervoer zoals  schelden, beledigen en verstoringen bij betalingsproblemen, daalde van 1530 naar 1499 (-2%).

Zowel bij bus als tram nam het totaal aantal incidenten iets toe, alleen bij metro nam het licht af.

Daling aantal incidenten per reiziger

Ondanks dat het feitelijke aantal incidenten licht is toegenomen, is het aantal incidenten per reiziger afgenomen:  het aantal reizigers  bij GVB (+6.2%)  steeg in 2015 meer  dan het aantal incidenten (+1.7%).

Categorie:
Provincie: