woensdag, 9. maart 2016 - 20:23 Update: 09-03-2016 20:25

50PLUS: Waterschapsbelasting kan eerijker

50PLUS: Waterschapsbelasting kan eerijker
Foto: 50Plus
Den Haag

50PLUS vindt dat de kosten van de waterzuivering eerlijker verdeeld moeten worden.

Burgers moeten belast worden op basis van het precieze aantal personen per huishouden of op de daadwerkelijk verbruikte hoeveelheid water. 50PLUS staat ook kritisch tegenover de forse verschillen tussen de tarieven van de diverse waterschappen. De Tweede Kamerfractie van 50PLUS heeft daarover vandaag vragen gesteld aan de minister van Infrastructuur en Milieu.

De waterschapsbelasting voor burgers wordt berekend in vervuilingseenheden. Zo rekent Wetterskip Fryslân voor 2016 voor de zuiveringsheffing € 57,09 per vervuilingseenheid. Een eenpersoons huishouden wordt aangeslagen voor 1 vervuilingseenheid. Een tweepersoons huishouden echter krijgt een belastingaanslag voor 3 (drie) vervuilingseenheden, net zoals huishoudens met bijvoorbeeld 6 personen. 50PLUS vindt dat niet eerlijk, een vervuilingseenheid is immers gebaseerd op een gemiddelde vervuiling per persoon. De politieke partij heeft minister Melanie Schultz van Haegen gevraagd onderzoek te doen naar een eerlijker systeem.

Verschillen tussen waterschappen

50PLUS – dat vertegenwoordigd is in 23 waterschappen in Nederland – staat ook kritisch tegenover de forse en groeiende tariefverschillen tussen de diverse waterschappen. Het onderscheid tussen het laagste en hoogste tarief is in 2016 opgelopen tot liefst € 47,86 per vervuilingseenheid. In het ene waterschap daalt de belastingdruk voor een meerpersoonshuishouden met een eigen woning van 200.000 euro met 1,1 procent, in een ander waterschap stijgt dat met 3,2 procent.

Eerlijker systeem motiveert tot zuiniger gebruik

Henk Krol, fractievoorzitter van 50PLUS in de Tweede Kamer, heeft vandaag aan de verantwoordelijk minister gevraagd onafhankelijk onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor een eerlijker systeem voor het berekenen van kosten van waterzuivering. Daarbij moet de mogelijkheid van belasten op basis van verbruikt water of belasten op basis van het daadwerkelijke aantal personen per huishouden betrokken worden. Het berekenen van de kosten van waterzuivering op basis van daadwerkelijk verbruik motiveert ook tot zuinig gebruik van drinkwater, stelt 50PLUS.

Categorie:
Provincie: