woensdag, 16. maart 2016 - 19:32

Veilige oversteekplaatsen voor otters in Zuid-Holland

Veilige oversteekplaatsen voor otters in Zuid-Holland
Foto: SXC
Bodegraven

Onderzoeksinstituut Alterra deed in opdracht van de provincie Zuid-Holland onderzoek naar mogelijke en gewenste maatregelen voor de verkeersveiligheid van de otter tussen leefgebieden in de omgeving van de Nieuwkoopse Plassen en in de verbinding naar de Reeuwijkse Plassen. De provincie gaf deze opdracht naar aanleiding van de terugkeer van de otter in de Nieuwkoopse Plassen. Gedeputeerde Staten nemen advies Alterra voor maatregelen aan wegen en spoor over.

Alterra stelt voor op de provinciale weg Uitweg N463, in de Oude Rijn en op de noordelijke parallelweg daarvan maatregelen te nemen. Dit betreft provinciale infrastructuur waarvoor dus de provincie aan de lat staat. Alterra doet ook aanbevelingen voor de gemeentelijke wegen Noordenseweg bij Ruygenborg (gemeente Nieuwkoop) en de zuidelijke parallelweg van de Oude Rijn (gemeentelijke Bodegraven-Reeuwijk) en voor het spoor Woerden-Bodegraven en kleine aanvullende maatregelen bij de rijksweg A12.

Onderzoek

ln 2014 keerde de otter terug in de Nieuwkoopse Plassen. Daarop heeft de provincie onderzoeksinstituut Alterra gevraagd in kaart te brengen welke maatregelen er wenselijk en mogelijk zijn om de kans op het doodrijden van otters te verkleinen. Bijvoorbeeld door de leefgebieden van de otter onder wegen door met elkaar te verbinden. Hierdoor hoeven de otters niet meer over te steken. De leefgebieden van de otter worden zo 'ontsnipperd'.

Wegen langs natuurgebieden

Maatregelen bij wegen die alleen maar langs de natuurgebieden lopen, en deze niet doorsnijden, zoals bijvoorbeeld de Ziende (gemeente Alphen a/d Rijn) en de Milandweg en de Bosweg (gemeente Nieuwkoop) vinden Gedeputeerder Staten minder urgent, hoewel dat in deze gevallen aan de gemeenten is. Minder urgent zijn ook wegen waar niet hard wordt gereden en waar de ontsnippering of de verkeersremmende maatregelen heel moeilijk te realiseren zijn. Bijvoorbeeld de provinciale weg Voorweg, de gemeentelijke wegen Amstelkade in Nieuwkoop en de Meijekade in( Bodegraven-Reeuwijk.

Maatregelen

De maatregelen aan provinciale wegen en vaarweg zijn vooral het plaatsen van rasters aan weerszijden van de Uitweg – dit is uitgevoerd in 2015-  en het aanleggen van 3 faunabuizen, en uitstapplaatsen in de Oude Rijn. De nog te maken kosten voor de provincie bedragen naar verwachting ca. €300.000,-.

Categorie:
Provincie: