donderdag, 17. maart 2016 - 9:47

Aantal geregistreede verpleegkundigen gedaald

Aantal geregistreede verpleegkundigen gedaald
Foto: Archief EHF
Amsterdam

Uit een rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat het aantal geregistreerde verpleegkundigen is gedaald. Van 267 duizend in 2013 tot 180 duizend verpleegkundigen eind 2014.

Deze daling is vooral te verklaren door het feit dat veel verpleegkundigen uit het BIG-register zijn geschrapt. Bijvoorbeeld omdat ze niet meer werkzaam zijn in de zorg, een leidinggevende positie hebben gekregen of te weinig patiëntcontact hebben gehad. Een inschrijving in het BIG-register is noodzakelijk om als verpleegkundige te mogen werken. V&VN vindt het positief dat alleen verpleegkundigen die aan deze eisen voldoen daadwerkelijk in de zorg (mogen) werken. Dit neemt niet weg dat we in een aantal sectoren een zorgwekkend tekort aan verpleegkundigen zien, bijvoorbeeld in de wijkverpleging en bepaalde afdelingen in ziekenhuizen. Daarom is het belangrijk dat voldoende verpleegkundigen worden opgeleid om de zorg toekomstbestendig te maken. 

V&VN streeft continue naar betere kwaliteit in de zorg en vindt kwaliteit van verpleegkundigen minstens zo belangrijk als kwantiteit. Sonja Kersten, directeur V&VN: "Wij vinden het belangrijk en vanzelfsprekend dat je als verpleegkundig specialist, verpleegkundige of verzorgende vakbekwaam bent en je vaardigheden en kennis aantoonbaar op peil houdt en uitbreidt. Het is een open deur dat cliënten en patiënten dit mogen verwachten van hun zorgverleners." 

Kwaliteitsregister V&V 

Waar het BIG-register alleen kijkt naar het aantal gewerkte uren, richt beroepsvereniging V&VN zich vooral op kwaliteit. V&VN stimuleert verpleegkundigen en verzorgenden om via het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden aan te tonen dat ze deskundig zijn en hun vak zo serieus nemen dat ze accreditatiepunten willen bijhouden. Het Kwaliteitsregister V&V is een initiatief van de beroepsgroepen zelf, de scholingen worden geaccrediteerd door een onafhankelijke accreditatiecommissie. Dit streven naar het steeds beter inzichtelijk maken van kwaliteit sluit aan bij het voornemen van minister Schippers om verpleegkundigen te verplichten om hun deskundigheid bij te houden, als voorwaarde bij herregistratie in het BIG-register in 2018. 

Categorie:
Provincie: