vrijdag, 18. maart 2016 - 14:50 Update: 18-03-2016 14:56

Meer uitgeprocedeerde asielzoekers vertrekken zelfstandig uit Nederland

Meer uitgeprocedeerde asielzoekers vertrekken zelfstandig uit Nederland
Foto: Archief EHF
Den Haag

Ten opzichte van 2014 is het aantal vreemdelingen dat vorig jaar zelfstandig uit Nederland vertrok met 10% licht toegenomen. Dit meldt het ministerie van Veiligheid en Justitie vrijdagmiddag.

'Daarbij is ook een sterke verschuiving  van ‘gedwongen vertrek’ naar ‘zelfstandig vertrek’. Deze ontwikkeling sluit aan bij het kabinetsbeleid om vreemdelingen die Nederland moeten verlaten, te ondersteunen en te stimuleren dit uit zichzelf te doen', aldus het ministerie.

Dit staat in de Rapportage vreemdelingenketen 2015 van staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie waarmee  de ministerraad heeft ingestemd.  De rapportage geeft op hoofdlijnen een overzicht van de resultaten in de vreemdelingenketen over de periode januari-december 2015.

Hogere instroom asielzoekers

In 2015 steeg de totale instroom van asielzoekers naar 58.880, ten opzichte van 29.890 in 2014. Deze stijging kwam door een toename van zowel eerste aanvragers als nareizigers, vooral uit Syrië. Nareizigers zijn gezinsleden van asielzoekers die een asielvergunning hebben gekregen. 

De sterke stijging van het aantal asielzoekers stelt hoge eisen aan alle partners in de vreemdelingenketen, zoals bijvoorbeeld gemeenten, provincies en onderwijsinstellingen. Desondanks is het in het afgelopen jaar gelukt om alle ingestroomde asielzoekers een opvangplek te bieden.

Toename studie- en ​kennismigranten

Meer migranten die Nederland nodig heeft, zoals studie-, arbeids- en kennismigranten, hebben in 2015 een verblijfsvergunning gekregen;  op 31 december 2015 kwam dit in totaal op 4.640. 

Deze stijging van 12% in vergelijking met 2014 past binnen het kabinetsbeleid. Het kabinet wil door soepele toelatingsprocedures de kwaliteit van de beroepsbevolking en de aantrekkingskracht van Nederland als vestigingsplaats voor buitenlandse investeerders, vergroten.

Categorie:
Provincie: